SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: TRAINEESYKEPLEIER

Number of positions: 3

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Kongsberg

Employer: Vestre viken

Reference: 3314972393

Closing date: 06-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Er du vår nye TRAINEESYKEPLEIER på Kongsberg sykehus?

Vi jakter på dyktige og fleksible sykepleiere til trainee-stillinger i Vestre Viken, klinikk Kongsberg sykehus.

Kjenner du en sterk indre motivasjon til å skape deg selv en stor bredde i kunnskap og erfaring fra både sengeposter til spesialseksjoner? Vi tilbyr deg gjennom vårt trainee-program en unik start på karrieren og en faglig utfordrende jobb.

Bemanningsenheten har en etablert traineeordning ved Vestre Viken og søker sykepleiere fra nyutdannet til opptil 1 års erfaring med oppstart i august 2017. Traineeordningen varer over en periode på to år. Du vil utvikle en bred kompetanse både faglig og organisatorisk ved å arbeide med flere fagområder.

I traineeløpet vil du arbeide ved 3 ulike avdelinger, 8 måneders varighet pr. avdeling. Som trainee vil du få mulighet til å prøve deg innen ulike fagområder og opparbeide deg en bred kompetanse og økt sykepleiefaglig forståelse. Du vil dermed finne ut hva du trives best med og hva du ønsker å jobbe med videre i din karriere. Etter endt traineeperiode fortsetter du i 100 % fast stilling i Vestre Viken.

Opplæring:
1. Introduksjonsuke bestående av Vestre Viken sin Introduksjonsdag og Nyansattdag, samt 3 dager med faglig fokus i regi av Bemanningsenheten.
2. Traineene følger den vanlige avdelingsspesifikke opplæringen. I tillegg deltar traineen i avdelingenes fagdager, internundervisninger og kurs i den perioden de er der.
3. Bemanningsenheten arrangerer 2 fagdager mellom avdelingsbyttene, samt individuelle oppfølgingssamtaler underveis i traineeperiodene.

Traineene vil gjennom programmet få en helhetsforståelse for hvordan sykehuset fungerer, hva avdelingene jobber spesifikt med og hvordan de ulike avdelinger samarbeider. Denne erfaringen vil gi nyutdannede og ferske sykepleiere både faglig trygghet og evne til å arbeide selvstendig.

Velkommen som søker til en spennende jobb i Vestre Viken!

Arbeidsoppgaver:

Utøve sykepleie
Innhente opplysninger om og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne
Vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige sykepleietiltak
Identifisere andre behov for hjelpetiltak og bidra til annen kvalifisert hjelp til pasientens beste
Informere og være i dialog med pasienten om sykepleie og avdelingens rutiner
Føre pasientjournal etter gjeldende regler
Administrere forordnede legemidler og pasientbehandling

Kvalifikasjoner:
Utdanning på bachelornivå - nyutdannet sykepleier eller opptil 1 års erfaring
Pleieerfaring utover praksisperiodene
Behersker norsk som arbeidsspråk

Utdanningsretning:
Sykepleie

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Fleksibel
Gode kommunikasjonsevner
Gode samarbeidsevner
God omstillingsevne
Nysgjerrig og faglig engasjert
Utadvendt og tilpasningsdyktig
Personlig egnethet vektlegges

Har vilje og pågangsmot til å ta fatt på to unike år som vil kreve mye av deg, men som samtidig vil gi deg erfaringer og et nettverk som du vil ha god nytte av videre i din karriere.

Vi tilbyr:
Fast ansettelse i Bemanningsenheten og arbeid ved flere somatiske avdelinger
Oppstartssamling med introduksjons- og nyansattdager
Fagdager ved avdelingen du til enhver tid er knyttet til
Den enkelte avdelings opplæringsprogram for nyansatte
Felles fagdag i regi av Bemanningsenheten før bytte til ny avdeling
Oppstart i august 2017
Arbeidspraksis ved 3 ulike avdelinger; 8 mnd. ved hver avdeling
Kontaktsykepleier
Lønn etter tariff og tidligere arbeidserfaring
Gode personalrabattavtaler og mulighet for medlemskap i Vestre Vikens velferdsforening
3-delt turnus
Faglig og personlig utvikling
Regelmessig oppfølgingssamtaler
Rapportering etter endt periode

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Wenche B. Hansen Rekruttering HR, phone: +47 32804000

Contact person:

Barbro Malen Jorde Fagansvarlig sykepleier, phone: +47 32804000

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com