SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fysioterapeut

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3361748418

Closing date: 25-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Er du en motivert og engasjert fysioterapeut?

Psykiatrisk avdeling Blakstad ligger idyllisk til ved sjøen i Asker midt mellom Oslo og Drammen.

Vi har ledig 100 % fast stilling som fysioterapeut organisert under alderspykiatrisk seksjon B, men betjener også alderspsykiatrisk seksjon A, som holder til i samme bygg.

Vi har ledig 100 % fast stilling som fysioterapeut organisert under alderspykiatrisk seksjon B, men betjener også alderspsykiatrisk seksjon A, som holder til i samme bygg.

De to alderspsykiatriske seksjonene har 13 døgnplasser hver og er organisert på samme måte. Vi tilbyr utredning og behandling til eldre mennesker der psykisk lidelse oppstår etter 65 års alder. Bemanningen består av erfarent miljøpersonale, psykologer, leger, ergoterapeut og sosionom.

Fysioterapeuten har en sentral rolle i det tverrfaglige arbeidet ved seksjonene der problemstillingene ofte er sammensatte og krever tilnærming fra flere hold. Fysioterapeuten er tilknyttet et faglig fellesskap med andre fysioterapeuter på psykiatrisk avdeling Blakstad.

Arbeidsoppgaver:

Individuell vurdering og behandling av pasienter.
Gruppetrening.
Aktiviteter ute.
Veiledning og opplæring av personalet.
Veileder for fysioterapeut i turnus.
Tilsyn med det fysiske miljøet i seksjonene.
Delta i det tverrfaglige miljøterapeutiske arbeidet.

Kvalifikasjoner:
Fysioterapeut med interesse for alderspsykiatri, gjerne med videreutdanning i psykiarisk og psykosomatisk fysioterapi og/eller fysioterapi for eldre.

Personlige egenskaper:
Vi søker en motivert, kreativ og fleksibel medarbeider som trives med å arbeide selvstendig, men også tverrfaglig i team. Vi legger vekt på gode evner til kommunikasjon og samarbeid.
Personlig egnethet og engasjement i forhold til fagfeltet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Aktuelle søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha grunnleggende datakunnskaper.
Lønn etter gjeldende overenskomst.

Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad er for tiden i en sammenslåingsprosess mot fullstendig samlokalisering på Blakstad innen 01.03.2018. Vi gjør derfor oppmerksom på at arbeidssted kan endres som følge av nødvendige organisasjonsendringer.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Elisabeth Heggen Seksjonsleder, phone: +47 66751192, cell: +47 92812381

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com