SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsoverlege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3312500050

Closing date: 24-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Avdelingsoverlege - Nevrologisk seksjon, Drammen sykehus

Nevrologisk seksjon har områdefunksjon i nevrologi for hele Vestre Vikens opptaksområde. Seksjonen består av en sengepost med 25 senger, inkludert en slagenhet på 12 senger som dekker lokalsykehusområdet. Vi har et poliklinisk senter med høy aktivitet, med poliklinikk, infusjonsenhet og nevrofysiologisk enhet. Seksjonen server også voksenhabiliteringen med legetjeneste. Nevrologisk seksjon ved Drammen Sykehus er en gruppe 1 avdeling, og har et stort fokus på forskning og fagutvikling. Det er per i dag 12 stillinger for overlege og 11 stillinger for leger i spesialisering i seksjonen.

Vi har ledig fast stilling som avdelingsoverlege:

Vi søker etter en motiverende, inkluderende og initiativrik leder. Vi ønsker oss en avdelingsoverlege som kan være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle seksjonen og avdelingen, og som er opptatt av kvalitets- og forbedringsarbeid.

Gode samarbeidsevner, rolleforståelse og gjennomføringsevne er viktige lederegenskaper, og avdelingsoverlegen forventes å delta aktivt i både organisatoriske og faglige prosesser i egen seksjon og i avdelingen. Avdelingsoverlegen må evne å stå i krysspress, være ryddig og ha beslutningskraft. Ledererfaring, vitenskapelige kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Seksjonen inngår i avdeling for nevrologi, revmatologi og reHabilitering, og avdelingsoverlegen er en del av avdelingens ledergruppe. Avdelingsoverlegen har det medisinskfaglige systemansvaret for egen seksjon, personalansvaret for legene i seksjonen og ansvaret for seksjonens drift og økonomi. Avdelingsoverlegen deltar noe i klinisk arbeid.

Vi kan tilby en travel og trivelig hverdag, med engasjerte, dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere. Det vil også være spennende utfordringer i arbeidet med å utvikle nevrologien videre i Vestre Viken og inn mot planlegging av nytt sykehus.

Lønn og tiltredelse etter avtaleetter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Avdelingsoverlege Astrid Edland, phone: +47 99454803

Contact person:

Avdelingssjef Mai Bente Myrvold, phone: +47 99426313

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com