SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 4

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 02-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Nardo og Moholt bo- og aktivitetstilbud, Vernepleier / sykepleier

Ved Nardo bo og aktivitetstilbud og Moholt bo og aktivitetstilbud er det ledig 4 hele stillinger som vernepleiere eller sykepleiere. Tre av stillingene er faste og en stilling er vikariat. Vikariatet har en varighet fra 011216 - 010917

Nardo bo og aktivitetstilbud og Moholt bo og aktivitetstilbud er enheter som tilbyr heldøgns tjenester, bistand i hjemmet, punkttjenester, aktivitetstilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser og funksjonshemming. Vi er lokalisert med administrasjon i Anton Grevskotts veg 2. Tjenestestedene ligger spredt i området fra Moholt til Sjetnemarka.

Arbeidsoppgaver:

Bistå tjenestemottakere i dagliglivets gjøremål
Det forventes at du skal kunne ta primærkontaktansvar for flere personer. Du vil i denne rollen få viktige faglige oppgaver, herunder personalveiledning, kontakt med pårørende og kontakt med helse- og velferdskontor
Medikamenthåndtering
Turnusarbeid.

Kvalifikasjoner:
Autorisert vernepleier / sykepleier
Engasjement for gruppen utviklingshemmede
Du bør ha selvstendig evne og vilje til å orienter deg og tilegne deg ny fagkunnskap
Gode datakunnskaper, vilje til å bli god i Trondheim kommunes journalsystem
Fordel med utdanning i / eller erfaring med psykiske lidelser.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du må kunne arbeide selvstendig
Evne til å bygge, etablere og vedlikeholde gode relasjoner vektlegges sterkt
Samtidig må du kunne opptre tydelig og kunne sette grenser på en positiv måte
Du må kunne by på deg selv, gripe øyeblikket og samtidig være strukturert og forutsigbar
Dette er egenskaper du må kunne ta i bruk både overfor tjenestemottakere, kollegaer og andre samarbeidspartnere.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Spennende tjenestemottakere som gir mye tilbake
Godt samarbeid på tvers av tjenestesteder i enhet knyttet til fag, etikk og drift
Lønn etter sentrale avtale og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anita Anholt Bilas (Fagleder), phone: +47 92253641

Contact person:

Cathrine Enge (Fagleder), phone: +47 91672856

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com