SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Tildelingskoordinator

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 06-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Trondheim kommune søker Tildelingskoordinator

Ved Helse- og velferdskontor Heimdal og Lerkendal - HVK Øya er det ledig to fast 100 % stilling som tildelingskoordinator. Vil du bidra til at målet om full sykehjemsdekning oppnås? En av våre kollegaer går over i annen stilling og en går av med pensjon, og vi søker derfor etter to erfarne medarbeidere til tildelingsteamet for opphold i helsehus og helse- og velferdssenter

Arbeidsoppgaver:

Tildeling av opphold i helsehus og helse- og velferdssenter og heldøgns omsorgsboliger i hht til vedtak og rutiner for prioritering basert på politiske føringer
Tildelingen utføres ved hjelp av Plassadministrasjonsmodulen / PLA i Gerica
Ha total oversikt over ledige plasser og type plasser i helsehus og helse- og velferdssenter
Revisjon og utarbeidelse av rutiner i Kvaliteket
Avviksregistrering
Rapporterings- og publiseringsansvar

Kvalifikasjoner:
Bachlorgrad i sykepleier/vernepleie
Erfaring fra kommunal helsetjenester
God kunnskap om organiseringen av helsetjenestene i Trondheim kommune
Erfaring i bruk av Gerica som verktøy
Erfaring i bruk av exel, kvalitetsforbedringsarbeid (TQM)
og plassadministrasjonssystemet i Gerica.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Interesse for og ønske om å bidra til utvikling og forbedring av tjenesten
Er positiv, løsningsfokusert, endringsvillig, fleksibel, effektiv, ryddig og systematisk
Evner å se en situasjon fra flere sider og er i stand til å stå i motsetningsfylte situasjoner

Vi tilbyr:
Faglige utfordringer i et dynamisk og utviklende arbeidsmiljø
Trivelige kollegaer i åpent kontorlandskap
Opplæring og veiledning
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Frank Meland (Enhetsleder), phone: +47 98202444

Contact person:

Nathalie Bjørkås (Fagleder), phone: +47 97985192

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com