SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialpedagog

Contract type: Vikariat

Percentage: 90%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 21-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Thyra barnehager, Spesialpedagog

Ved Thyra barnehager er det for perioden 01.10.2016 - 30.06.2017 ledig et vikariat for spesialpedagog i 90 % stilling

Thyra barnehager er en enhet som består av tre barnehager, med felles administrasjon og mye samarbeid for øvrig. Thyra barnehager ligger sentralt plassert på Kattem - Heimdal. Barnehagen innehar god og bred kompetanse. Våre kjerneverdier er med oss i hverdagen, og i vårt arbeid. Vi er en enhet som er inspirert av Reggio Emilia sin pedagogiske filosofi, og har valgt å ha ekstra fokus på barns medvirkning, utvikling av læringsmiljøet, relasjoner og voksenrollen. På alle våre tre barnehager har vi barnegrupper inndelt etter alder. Thyra barnehager deltar i to nettverk, det er Reggio nettverket, og nettverket for Barn & Rom.

Arbeidsoppgaver:

Organisere arbeid med enkelt barn og barn i gruppe
Ha ansvar for observasjon, planlegging og tilrettelegging
Utføre spesialpedagogisk hjelp etter enkeltvedtak
Ha ansvar for veiledning til foreldre og personalet ved behov

Ta ansvar for å samarbeide med andre instanser
Ha medansvar for endrings - og utviklingsarbeid
Ansvar for å utvikle og tilrettelegge for et godt læringsmiljø, slik at enkeltbarn og barn i gruppe kan delta aktivt og utforskende

Kvalifikasjoner:
Godkjent barnehagelærerutdanning med Spesialpedagogikk
Kan arbeide selvstendig, men også har gode samarbeidsevner
Må beherske både muntlig og skriftlig norsk
Ha erfaring med skriftliggjøring av arbeid med enkelt barn
Ha kjennskap til Grep om begreper
Kjenne til TRAS og Alle Med

Utdanningstittel:
Spesialpedagog

Utdanningsretninger:
Personlige egenskaper
Er strukturert og tydelig
Er engasjert, positiv og handlekraftig
Den som tilsettes må ha endringskompetanse.
Du må ha helse som er forenelig med arbeidets art, og se muligheter i hektiske arbeidsperioder
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En arbeidsplass som tilrettelegger for faglig og personlig utvikling
Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gjertrud Laugen Forbord (Enhetsleder), phone: +47 95263568

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com