SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Assistent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 10-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Thyra barnehager, Assistenter

Ved Thyra barnehager er det fra 01.08.2016 ledig to faste 100 % stillinger som assistent Thyra barnehager er en enhet som består av tre adskilte barnehager, men som har felles administrasjon og mye samarbeid for øvrig

Barnehagen innehar god og bred kompetanse. Thyra barnehager er en enhet som er inspirert av Reggio Emilia sin pedagogiske filosofi. Vi har derfor valgt å ha ekstra fokus på barns medvirkning, læringsmiljøet, og voksenrollen. Språk er en naturlig del av vårt arbeid til alle barn. Enheten består av barn fra flere ulike kulturer. På alle våre tre barnehager har vi aldersadekvate barnegrupper. Thyra barnehager deltar i to nettverk, det er Reggio nettverket, og nettverket for Barn & Rom.

Arbeidsoppgaver:

Den som tilsettes i stillingen bør ha kjennskap til vår filosofi og flerkulturelle arbeid. Ha kunnskap om rammeplanen, enhetens mål i enhetsavtalen, årsplan og andre gjeldende planer. Medvirke og bidra til at målene i våre planer nås. Delta aktivt i enhetens endrings - og utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner:
Ha erfaring i arbeid med de yngste barna, 1 og 2-åringer
Personlige egenskaper
Vi ønsker medarbeidere som er strukturert og har evne til refleksjon rundt barns medvirkning
Den må sette seg inn i vårt pedagogiske arbeid, og arbeide med vår pedagogiske filosofi
Vi ønsker medarbeider som må kunne arbeide selvstendig og i team. Vise engasjement!
Vi har behov for medarbeidere som har erfaring, og kompetanse og ønske om å jobbe med de yngste barna
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Et godt arbeidsmiljø med fokus på medvirkning og faglig utvikling.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gjertrud Laugen Forbord (Enhetsleder), phone: (+47) 95263568

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com