SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 3

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3275490686

Closing date: 23-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Sykepleiere - Valentinlyst helse- og velferdssenter

Ved Valentinlyst helse- og velferdssenter er det ledig tre faste stillinger som sykepleier med arbeidstid:

1: 100 % dag/ aften med 3. hver helg
2: 100 % dag/ aften/ natt med hver 3. helg
3: 100 % nattstilling. Mulighet for tilpasset turnus innenfor lovverket

Valentinlyst helse- og velferdssenter er ett levende senter som ligger sentralt plassert i Trondheim. Senteret består av sykehjem, omsorgsboliger, aktivitetstilbud for seniorer, spesialavdeling for demente og bydelskafe. I tillegg har vi servicefunksjoner som frisør og fotpleie. Vi er i prosess for å bli livsgledesertifisert og er opptatt av å skape gylne øyeblikk for våre beboere. I år har vi 70 felles arrangement på huset, i tillegg kommer all hverdagsaktiviteten som foregår på den enkelte avdeling.

Arbeidsoppgaver:

Enheten prioriterer utvikling av sykepleiefaglig kompetanse for å imøtekomme ulike behov og ivareta vår pasientgruppe.
Våre sykepleiere håndterer smertepumpe, i.v. behandling, blodprøver, blodtransfusjon og annen behandling etter behov.
Teamansvarlig på nattevakter.
Fordele bemanning og kompetanse etter behov.
Bistå med faglig utvikling på enheten.

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier
Beherske norsk muntlig og skriftlig godt.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Arbeider selvstendig men liker å arbeide i team.
Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Har god evne til kommunikasjon med eldre, demente og kollegaer.
Godt humør og bevisst sitt bidrag til å skape et positivt arbeidsmiljø.
Personlig egenheter vil bli sterkt vektlagt.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, stor frihet til å påvirke egen hverdag og et arbeidsfellesskap med trivelige kolleger.
Sykepleiemøter på egen enhet.
Intern opplæring etter behov.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Trine Arntsen Enhetsleder, phone: +47 916 66 511

Contact person:

Shantini Srikaran Fagleder drift, phone: +47 916 66 512

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com