SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 21-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Sykepleier i fengselshelsetjenesten

Fengselshelsetjenesten har behov for en ivrig og engasjert sykepleier i fast 100 % stilling til vårt tverrfaglige team.

Fengselshelsetjenesten er et kommunalt helsetilbud til innsatte i Trondheim fengsel ved avd. Nermarka, avd. Leira og frigangshjemmet i Kongensgate
Teamet består av fagleder, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, leger, fysioterapeut og helsesekretærer, og vi samarbeider med psykiatere og psykologer ved avd Brøset, St.Olavs hospital.

Målsetting med tjenesten er å bidra til at innsatte får nødvendig utredning og behandling, samt er i stand til å ivareta sin helse i fengselet og ved løslatelse. Vi har fokus på kvalitet på tjenestene, tverrfaglig samarbeid og fagutvikling
Søker må ha plettfri vandel. Oppstart tiltenkt medio januar 2016.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta kommunale helsetjenester til innsatte i samarbeid med andre i teamet, herunder blant annet:
Førstegangssamtale og vurdering av behov for helsetjenester
Akutthjelp og oppfølging av helsesituasjonen
Støttesamtaler
Samarbeide med fastlege, spesialisthelsetjenesten og hjelpeapparatet ute
Faglig utvikling av tjenesten

Kvalifikasjoner:
Sykepleier med relevant erfaring innenfor somatikk og/eller rus. Erfaring fra arbeid med målgruppen er en fordel.
Det vil være en fordel med pedagogisk kompetanse/veilederkompetanse
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig, og grunnleggende ferdigheter i engelsk. Det er i tillegg en fordel med kjennskap til russisk, fransk, spansk eller polsk.

God kjennskap til norsk helsevesen, og gjerne kunnskap om kriminalomsorgens oppgaver.
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
God evne til å jobbe systematisk, kunne jobbe selvstendig og i samarbeid med andre.

Utdanningstittel:
Offentlig godkjent sykepleier

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Liker å jobbe i team og tenke tverrfaglig
Kunne jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
Er en positiv person, som har engasjement og interesse for tjenesteområdet
Liker faglige utfordringer og legger vekt på dokumentasjon
Er en positiv person, med engasjement og interesse for tjenesteområdet.
Personlig egenskaper og ferdigheter vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
En arbeidsplass hvor tjenestene er i stadig utvikling
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig miljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Torunn Å Bromet (Fagleder), phone: +47 91783396

Contact person:

Merete Mihle Hansen (Enhetsleder), phone: +47 95263185

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com