SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 15-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Enhet for rustjenester, Sykepleier

ed Enhet for rustjenester er det ved Valøya bo- og tjenestetilbud ledig en fast 100 % stilling som sykepleier. Valøya bo- og tjenestetilbud er en del av Enhet for rustjenester i Trondheim kommune. Tilbudet består av ett leilighetskompleks med 38 boliger, samt for tiden seks småhus fordelt ut over byen.

Målsettingen med tilbudet er at leietakerne skal ha en bolig som er trygg og der beboerne kan få hjelp til å mestre dagliglivet. Beboerne skal ha et mest mulig forutsigbart og trygt bomiljø. Valøya og småhus er et sted man kan bo så lenge man ønsker
Vi ønsker nå å utvidet teamet med en sykepleier som vil ha særlig ansvar for å følge opp nødvendig helsehjelp.

Arbeidsoppgaver:

Trygge rammer i hverdagen er en viktig forutsetning for beboerne for å kunne ta imot hjelp i dagliglivet. Arbeidet med brukerne baserer seg på en helhetlig og individuell tilnærming ut fra miljøterapeutiskforståelse og metode. Det blir lagt stor vekt på å møte folk der de er gjennom praktisk bistand, motiveringsarbeid og planmessig arbeid i ansvarsgrupper. Å behandle brukerne med respekt og å få en god relasjon med dem, er et av de viktigste arbeidsredskapene vi har.

Kvalifikasjoner:0
Autorisert sykepleier, gjerne med aktuell videreutdanning.
Personlig egnethet vektlegges

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du er motivert, fleksibel, engasjert og har respekt og interesse for den enkelte bruker
Du er tilpasningsdyktig, løsningsorientert og håndterer stressede situasjoner med trygghet og ro
Du har særlig gode evner til kontaktetablering og relasjonsbygging
Du bidrar til et godt arbeidsmiljø, har omsorg for deg selv og dine kollegaer
Du er forberedt på å gi gode tjenester i samarbeid med det øvrige tjenesteapparat
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Det blir lagt vekt på personlig egnethet til stillingen

Vi tilbyr:
Faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
Gode pensjons - og forsikringsordninger
Stor påvirkning i utarbeidelse av turnus, da vi bruker kalenderplan.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gerd Østby Strømman (Fagleder), phone: +47 95263010

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com