SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3422501519

Closing date: 28-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Sykepleier - Valentinlyst helse- og velferdssenter

Ved Valentinlyst helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 % stilling for sykepleier med tilleggsutdanning innen psykiatri.

Valentinlyst helse- og velferdssenter er ett levende senter som ligger sentralt plassert i Trondheim. Senteret består av sykehjemmet med 48 langtidsplasser og en forsterket skjermet enhet (FSE) som er en korttidsavdeling med 10 plasser. Det finnes også omsorgsboliger, aktivitetstilbud for seniorer, bydelskafé og servicefunksjoner som frisør og fotpleie. Vi er sertifisert som livsgledesykehjem, noe som innebærer at vi har skapt rutiner og rytmer i hverdagen som gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene (sekundærbehovene) til hver enkelt beboer på sykehjemmet. I tillegg har hver avdeling sine hverdagsaktiviteter som skaper livsglede for beboerne.

Forsterket skjermet enhet (FSE) er en observasjons og behandlingsavdeling, målgruppen er personer med demensdiagnose og atferden som før behandling ikke er forenelig med et opphold i vanlig sykehjem. Det er behov for at personalgruppen består av både kvinner og menn med interesse, kompetanse og erfaring innenfor denne brukergruppen.

Vi samarbeider blant annet med kommunens Ressurssenter for demens og Alderspsykiatrisk seksjon ved St. Olavs hospital. Avdelingen er spesialtilpasset brukergruppen og utstyrt med velferdsteknologi som ivaretar brukerne og personalets behov.

Arbeidsoppgaver:

Personsentrert omsorg
Pasientoppfølging
Kartlegging, observasjoner og tilrettelegging og utførelse av miljøbehandling
Primærkontaktarbeid
Stor grad av tverrfaglig samarbeid på internt og eksternt, samt ressursgruppe Demens og alderspsykiatri m.m
Veiledning og konsultasjon til pårørende og ulike samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning fortrinnsvis innen psykiatri
Beherske norsk godt, skriftlig og muntlig
Grunnleggende IKT kunnskaper og gode dokumentasjonsferdigheter

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner, selvstendighet og fleksibilitet
Evnen til å motivere og ha godt humør
Faglig engasjement for målgruppen
Jobbe målrettet i samarbeid med kolleger
Være kreativ og kunne tenke helhetlig
Du må være fysisk og mentalt i stand til grensesetting og takle utagerende adferd
Ha god evne til kommunikasjon med eldre demente
Ha gode faglige og etiske holdninger
Ha gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
God kjennskap til lover og forskrifter
Du må kunne bidra aktivt til utvikling av avdelingens oppgaver og funksjoner
Være bevisst i ditt bidrag til å skape et godt arbeidsmiljø

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Et engasjert og positivt arbeidsfellesskap med trivelige og dyktige kolleger som setter pris på flerfaglighet, den enkeltes unike bidrag og teamsamarbeid
Varierte og spennende arbeidsoppgaver
Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
Opplæring og veiledning
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Kalenderplan med arbeid på dag, kveld og hver 3. helg

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Mona Elisabeth Olsen Haave Avdelingsleder, phone: +47 92839969

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com