SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Styrer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 04-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Styrer Tillermyra barnehager

Tillermyra barnehager består av to hus, Romemyra barnehage og Porsmyra barnehage Barnehagene har felles administrasjon. I tillegg til styrer består administrasjonen pt av fagleder i 100 % stilling, merkantil i 80 % stilling og spesialpedagog i 100 % stilling. Tillermyra barnehager har om lag 38 årsverk Romemyra barnehage har fire avdelinger, med to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. Romemyra åpnet i 1988, har 52 barn og 14 ansatte.

Porsmyra barnehage er inndelt i seks baser, tre for småbarn og tre for storbarn. Porsmyra barnehage åpnet senhøsten 2006 og er bygd som en basebarnehage. Her er det plass til om lag 73 barn og 18 ansatte
Felles for barnehagene er at de satser på, og har gode erfaringer med utfoldelse og mestring gjennom uteliv. Det er etablert faste turdager og uteuker. Ansatte er engasjert i barnehagens oppgaver og læringsmiljø, og enheten har deltatt i prosjektarbeid/pedagogisk utviklingsarbeid med fokus på refleksjon over praksis knyttet opp mot rammeplanens mål. Enheten ønsker å videreutvikle dette. Begge barnehagene har planlagt og er i ferd med å gjennomføre endring i organisering som skal støtte opp under barnas lek og læring.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen som styrer innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet og bidrag i forhold til utviklingen av barnehagetilbudet i Trondheim. Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Trondheim kommune ønsker en styrer som har kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:
Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser, med særlig fokus på teamutvikling og barnehagenes satsingsområder
Ivaretakelse av enhetens - og barnehagenes egenart
Samspill med barn, foreldre og ansatte
Tverrfaglig samarbeid om barns oppvekst og utvikling
Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
Endrings- og organisasjonsutvikling
Strategisk ledelse og planlegging
Kvalitetsutvikling
Forvaltning, økonomistyring og resultatkontroll
Kvalifikasjoner
For stillingen kreves førskolelærer-/barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse
Ledererfaring

Utdanningsretninger:
Ledelsesfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Kunnskap og erfaring fra ledelse og administrasjon
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En utviklingsorientert organisasjon
Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling
Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram
Bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team
Stor selvstendighet og myndighet
Stillingen lønnes etter sentralt og lokalt inngåtte avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ragnhild Granskogen (rådgiver), phone: +47 932 93 502

Contact person:

Hilde Skybakmoen (rådgiver), phone: +47 911 12 772

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com