SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Styrer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3482062379

Closing date: 13-08-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Styrer - Presthus Gård og Vikåsen barnehager

Ved Presthus Gård og Vikåsen barnehager er det ledig en fast 100 % stilling som styrer.

Enheten består av to hus, hvor det ene huset er på Ranheim og det andre er samlokalisert med Vikåsen skole.

Barnehagene har felles administrasjon. I tillegg til styrer består administrasjonen av avdelingsleder i 100 % stilling og merkantil i 50 % stilling. Presthus Gård og Vikåsen barnehager har om lag 30 årsverk, og 150 barnehageplasser.

Vikåsen barnehage består av tre avdelinger med 46 barn, og om lag 10 medarbeidere.
Presthus Gård barnehage består av fire avdelinger med 72 barn, og om lag 20 medarbeidere.

Enheten er inspirert av Reggio Emilia-filosofien. I arbeidet tar vi utgangspunkt i vår lokale identitet, kultur og tradisjon. Vi ser på barnet som selvstendig og aktivt, med evne til samhandling, læring og omsorg for andre. Vi tar utgangspunkt i barna og deres interesser, spørsmål og nysgjerrighet. Små barns læreprosesser og lekne tilnærming til kunnskap er hele tiden i fokus. Barn og voksne fordyper seg sammen i opplevelsene. Sammen skal vi være nysgjerrige, utforske, innhente informasjon og bearbeide erfaringer og opplevelser. Forskjellige syn og ulikhet er spennende, og gir ny kunnskap.

De voksnes fokus er barnas interesser og nysgjerrighet her og nå. Gjennom dokumentasjon synliggjøres barnas læringsprosesser. Barnehagen skal oppleves som et sted for interessante, gode og sanselige erfaringer, som ivaretar barna på en helhetlig måte. Det er sammenheng mellom fysisk miljø, voksenrollen og organisering. Vi skaper gode møteplasser, ute og inne, som stimulerer til samarbeid og fellesskap.

Praksisfortellinger, dokumentasjon og refleksjon er nyttige verktøy på veien mot bedre ivaretakelse av barns læringsprosesser. Gjennom refleksjon og dialog utvikler vi barnehagen og tar bevisste valg på vegne av og sammen med barna. Kunnskapen om gode relasjoner ligger i bunnen for alt vi gjør. Enheten deltar i Reggio Emilia-nettverket i Trondheim, og i utviklingsarbeid knyttet opp mot nasjonalt språkprosjekt.

Barnehagens verdier er: Respekt for ulike tankesett - Aktiv lytter - Anerkjennende - Nysgjerrig - Ydmykhet - Verdsette ulikhet og individuelle ferdigheter. Barnehagens visjon er “Klar for livet”. For oss betyr det å ha BARNET I SENTRUM. Verdiene er en rettesnor for hvordan vi ser på barn, barndom, hverandre, lek og læring.

Barnehagens egenart og profil må føres videre av en kompetent og handlekraftig leder.

Arbeidsoppgaver:

Trondheim kommune ønsker styrere som har kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:
Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser, med særlig fokus på teamutvikling og barnehagenes satsingsområder
Ivaretakelse av enhetens - og barnehagenes egenart
Samspill med barn, foreldre og ansatte
Tverrfaglig samarbeid om barns oppvekst og utvikling
Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
Endrings- og organisasjonsutvikling
Strategisk ledelse og planlegging
Kvalitetsutvikling
Forvaltning, økonomistyring og resultatkontroll

Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige enhets- og utviklingsavtaler med kommunalsjefen.

Kvalifikasjoner:
For stillingen kreves førskolelærer-/barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.
Kunnskap og erfaring fra ledelse og administrasjon vektlegges.

Utdanningsretning:
Pedagogikk
Ledelsesfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Kunnskap og erfaring fra ledelse og administrasjon samt personlig egnethet vektlegges.

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En utviklingsorientert organisasjon
Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling
Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram
Deltakelse i bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team
Stor selvstendighet og myndighet
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hilde Skybakmoen Kommunalsjef, phone: +47 91112772

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com