SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Styrer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3482043576

Closing date: 13-08-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Styrer - Sjetne barnehage

Ved Sjetne barnehage er det ledig en fast 100 % stilling som styrer.

Sjetne barnehage har ca 75 barn fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen ligger i Sjetnemarka og har i stor grad familier fra barnehagens nærmiljø.
Personalet består av erfarne pedagoger og fagarbeidere, samt spesialpedagog og merkantil i 50 % stilling.

Sjetne barnehage har fokus på sosiale relasjoner og vennskap i barnehagen. Turer og allsidige kultur -og sanseopplevelser underbygger dette. Barnehagen er delaktig i språkkommuneprosjektet, og språkarbeidet står sentralt i barnehagen. Vi har barn og familier med forskjellig bakgrunn og ulike språk, noe som gir et rikt og spennende mangfold i hverdagen.

Barnehagen deltar i prosjektet flerfaglig blikk. Deltakelsen gir barnehagen mulighet til veiledning og refleksjon i det daglige arbeidet.

Barnehagens egenart og profil må føres videre av en kompetent og handlekraftig leder.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen som styrer innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet og bidrag i forhold til utviklingen av barnehagetilbudet i Trondheim. Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Trondheim kommune ønsker en styrer som har kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:
Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser, med særlig fokus på teamutvikling og barnehagenes satsingsområder.
Ivaretakelse av enhetens - og barnehagenes egenart
Samspill med barn, foreldre og ansatte
Tverrfaglig samarbeid om barns oppvekst og utvikling
Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
Endrings- og organisasjonsutvikling
Strategisk ledelse og planlegging
Kvalitetsutvikling
Forvaltning, økonomistyring og resultatkontroll

Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige enhets- og utviklingsavtale med kommunalsjefen.

Kvalifikasjoner:
For stillingen kreves førskolelærer-/barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.
Kunnskap og erfaring fra ledelse og administrasjon vektlegges.

Utdanningsretning:
Pedagogikk
Ledelsesfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vektlegges.

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En utviklingsorientert organisasjon
Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling
Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram
Deltakelse i bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team
Stor selvstendighet og myndighet
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hilde Skybakmoen Kommunalsjef, phone: +47 91112772

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com