SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagoger

Contract type: Vikariat

Percentage: 50%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 20-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Stavset skole, Pedagoger

Med forbehold om endrede behov, vil det ved Stavset skole SFO fra 01.08.2016 være behov for inntil to stillinger for pedagog på ca 50 % hver. Stillingene er i utgangspunktet årsvikariater, men inntil en av stillingene vil på sikt kunne bli fast


Vi søker kreative, engasjerte, reflekterte og strukturerte medarbeidere som liker å jobbe med barn. Du har kompetanse innen følgende områder: Musikk, film, drama, dans, kunst & håndverk. Ved ytterligere ledighet, vil tilsetting skje fra samme søkermasse. Samlet alders- og kjønnssammensetning i personalgruppa vurderes. Menn oppfordres til å søke
Arbeidstiden vil finne sted etter skoleslutt hver dag
Stavset skole er en barneskole (1.-7. trinn) med ca 350 elever og 50 ansatte. Skolens visjon: ” Stavset skole, der alle holder sammen og gjør hverandre gode”, forplikter våre ansatte til å utvikle gode samarbeidsrutiner både på team og i samhandling med barn.
Skolen ligger sør for Trondheim sentrum og er i gangavstand fra Granåsen skisenter, like ved Bymarka. Vi legger stor vekt på utstrakt bruk av uteområdet både i skole og i SFO-tiden. Vi har en stor SFO-avdeling inndelt i tre baser; 1., 2. og 3.trinn, og egen 4.-klasseklubb.

Arbeidsoppgaver:

Jobbe tett på en barnegruppe og enkeltbarn
Jobbe i omgivelser preget av høy aktivitet og raske skiftninger
Ivareta barnas behov
Bygge relasjoner til barn og voksne.

Kvalifikasjoner:
I stillingene kreves pedagogisk utdannelse.
Erfaring fra arbeid med barn med atferdsproblematikk.
Kompetanse innen musikk, dans, drama, kunst og håndverk.

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne og vilje til samarbeid på team
Engasjert, tydelig og fleksibel voksen
Søkende, nysgjerrig, kreativ, med evne til å utvikle seg i takt med skolens behov.

Vi tilbyr:
Arbeidsmiljø med høy faglig bevissthet
Muligheter for egenutvikling og faglig kompetanseheving
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Eva Elisabeth Belbo (Rektor), phone: +47 72545200

Contact person:

Heidi Bjørnbet (Fagleder), phone: +47 72545203

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com