SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialpedagog

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3395196562

Closing date: 21-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Spesialpedagog - Saupstadringen barnehager

Ved Saupstadringen barnehager er det ledig en fast 100 % stilling som spesialpedagog f.o.m. 01.08.2017.

Saupstadringen barnehager består av Ringen barnehage og Saupstad barnehage. Ringen har fem avdelinger med til sammen 80 barn og Saupstad har fire avdelinger med til sammen 62 barn.

Barnehagene ligger på Saupstad med blokker og bydelspark tett på, og med gangavstand til skogen. Vi ønsker å være et sted der barn kjenner seg trygge og som foreldre/foresatte kan stole på. Vårt felles utgangspunkt er at vi vil det beste for barna.

Vi er en barnehage med en flerkulturell pedagogisk tilnærming, noe som betyr at mangfoldet synes i barnehagen i hverdagen. Vi ser på barnehagen som en viktig arena for møter mellom mennesker med ulik språklig og kulturell bakgrunn. Vårt fokusområde er språk. Det mangfoldet som finnes i vårt nærmiljø gjenspeiles i barnehagen og over halvparten av barna har flerspråklig bakgrunn.

Barnehagen jobber etter primær-/sekundærkontaktsystemet.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer arbeid med barn enkeltvis og i gruppe med andre.
Arbeidet kan innebære oppgaver på flere avdelinger og på begge barnehagene.

Kvalifikasjoner:
Barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk 1.
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn med sosialspektervansker.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Kan jobbe selvstendig, systematisk og målrettet.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Helse som er forenelig med de krav som ligger i arbeidsoppgavene.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Terje Nilsen Enhetsleder, phone: +47 98420413

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com