SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Seniorrådgiver/rådgiver

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3387179407

Closing date: 23-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Seniorrådgiver/rådgiver strategisk skoleutvikling - Rådmannens fagstab

Vi søker derfor deg med brennende engasjement for skoleutvikling. Du har bred erfaring fra dagens skolehverdag og har kjent lederutfordringer på kroppen.

Rådgiveren vil inngå i rådmannens fagstab og arbeide tett på kommunens strategiske ledelse med planlegging av den langsiktige utviklingen av kommunens 57 skoler, samt oppfølging av disse. Stillingen gir innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling innenfor skoleområdet, oppvekstfeltet og på tvers av tjenesteområder.

Du må slutte deg til Trondheim kommunes grunnleggende verdier: Åpen, modig og kompetent.

Rådmannens fagstab består av rundt 70 dyktige og engasjerte medarbeidere med allsidig og solid utdanning og erfaring. Av disse arbeider 16 ansatte innenfor oppvekst og utdanning med et helhetlig ansvar for å realisere kommunens politikk knyttet til barnehage, skole og barne- og familietjenester.

Trondheim kommune satser tungt på utvikling av skolen. Ambisjonene kommer til uttrykk i en rekke pedagogiske utviklingsprosjekter, etter- og videreutdanning for lærere.

Arbeidsoppgaver:

Fungere som utegående støttespiller for rektorer i utfordrende situasjoner
Bidra til å utvikle helhet og sammenheng i hele opplæringsløpet
Veiledning, rådgivning og oppfølging av kommunens skoler
Samkjøring av utviklings- og prosjektarbeid innen skoleområdet
Medvirke i planlegging og ledelse av rektormøter og oppfølging av skoler og i kommunen
Ivareta løpende drifts- og arbeidsoppgaver i nært samarbeid med øvrige rådgivere i rådmannens fagstab
Stillingen rapporterer til kommunaldirektør for oppvekst og utdanning.

Kvalifikasjoner:
Solid og bred ledererfaring fra skole
Skolefaglig kompetanse
Kunnskap om og forståelse for tverrfaglig samarbeid og helhetstenking
Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid
Evne og innsikt i å lede strategiske utviklingsprosesser og prosjektarbeid
God muntlig og skriftlig formuleringsevne
God organisasjonsforståelse

Utdanningsretning:
Pedagogikk
Administrasjon og ledelse
Ledelsesfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
Evne til å legge til rette for og lede utviklingsprosesser innenfor skole-/ oppvekstområdet
Evne til samarbeid og å kunne arbeide systematisk, målrettet og effektivt
God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne i et miljø med høyt arbeidstempo
Engasjerende
Personlig egnethet tillegges avgjørende betydning

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende stilling som rådgiver med særlig ansvar for skoleutvikling og lederstøtte.
En utviklingsorientert organisasjon
Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver innen oppvekstområdet
Stort ansvar og påvirkningsmulighet
Et arbeidsmiljø preget av engasjement, samspill og en uformell tone med høyt kompetente kolleger
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Camilla Trud Nereid Kommunaldirektør, phone: +47 920 36 940

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com