SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 20%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 09-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Saupstad skole, Tospråklig lærer i finsk

I Trondheim kommune, Saupstad skole er det ledig stilling for tospråklig lærer i finsk ca 20 %. Stillingen er knyttet til undervisning ved flere skoler, slik at en del reising mellom skolene må påberegnes

Saupstad skole er en barneskole (1.-7.trinn) med ca. 240 elever hvor 60 % av elevene har minoritetsbakgrunn. Skolen har en mottaksgruppe med nyankomne minoritetsspråklige elever og har personal- og veilederansvar for tospråklige lærere i kommunen. Saupstad skole er en utviklingsorientert skole som har deltatt i flere statlige og kommunale prosjekter. Skolen har i perioden 2009-2012 i regi av Kunnskapsdepartementet (UDIR) arbeidet med helhetlig skoledag (Saupstadmodellen) som en av tre nasjonale modeller. Arbeidet er nå innarbeidet ved skolen.

Skolen har stort fokus på tidlig innsats og helhetlig arbeid for å oppnå bedre læringsresultater, samt å lykkes med sosial utgjemning. Veiledet lese- og skriveopplæring, hvordan vi organiserer dagen, samarbeidet med foreldre og lokalsamfunnet er her særlig sentralt. Arbeid med respektprogrammet, utforskende matematikk og naturfag, samt vurdering vektlegges videre. Kompetansemiljø som skolen særlig har samarbeidet med har vært Skrivesenteret, Læringsmiljøsenteret i Stavanger og HiST.

Arbeidsoppgaver:

Lese- og skriveopplæring på morsmål for elever på 1.-3. trinn og tospråklig fagopplæring for elever på 4.-10. trinn.

Kvalifikasjoner:
Relevant faglig og pedagogisk kompetanse og dokumentert gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig, som beskrevet i "Forskrift til Opplæringsloven § 14-5. Krav for tilsetjing som morsmålslærar for elevar frå språklege minoritetar."
"Den som skal tilsetjast som morsmålslærar, jf. opplæringslova § 2-8 og § 3-12, må fylle eitt av desse krava:
a) lærarutdanning frå heimlandet til eleven og dokumentert gode norskkunnskapar
b) lærar med same morsmål som eleven: universitets- og/eller høgskoleutdanning av ei samla lengd på minst tre år inklusive pedagogisk utdanning etter § 14-1, og dokumentert gode norskkunnskapar. Eitt og eitt halvt år av utdanninga må omfatte språket og kulturen til eleven
c) norskspråkleg lærar som ikkje har same morsmål som eleven: universitets- og/eller høgskoleutdanning i eleven sitt språk som samla utgjer minst 90 studiepoeng, og god kjennskap til den kulturelle bakgrunnen til eleven, i tillegg til pedagogisk utdanning etter § 14-1
d) 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjend plan. Tilsetjing kan skje for undervisning der læraren har same morsmål som eleven."

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi ønsker engasjerte, fleksible, autorative og utviklingsorienterte medarbeidere med gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:
Et inkluderende og positivt arbeidsmiljø med høy faglig bevissthet
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Inger Sagen Hasselø (Rektor) Telefon:, phone: +47 72549822

Contact person:

Erik Amundsen (Fagleder), phone: +47 72549824

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com