SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Saksbehandler

Number of positions: 2

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3240188068

Closing date: 11-11-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Saksbehandler - Helse- og velferdskontor Heimdal og Lerkendal

Ved Helse- og velferdskontor Heimdal og Lerkendal er det for perioden frem til og med 01.09.2017 ledig to vikariater som saksbehandlere i 100 % stilling.

Helse- og velferdskontoret (HVK) er veien inn til kommunens helse- og velferdstjenester for voksne. Vi tar i mot henvendelser fra publikum og informerer, kartlegger ressurser og bistandsbehov, tar beslutninger og fatter enkeltvedtak på vegne av kommunen om hvilke tjenester som skal innvilges. HVK har også ansvar for at tjenester til mennesker med behov for langvarige sammensatte tjenester er koordinert, og vi bruker mye tid på samhandling med andre aktører i hjelpeapparatet. Vi har et bredt og komplekst virkeområde med sterkt fokus på tverrfaglig teamarbeid i saksbehandlingen, det forventes at man tilegner seg kunnskap og bidrar på hele kontorets virkeområde.

Arbeidsoppgaver:

Som saksbehandler ved HVK Lerkendal får du ansvar for kartlegging av tjenestebehov, vurdering og vedtaksfatting etter helse- og omsorgstjenesteloven. HVK har også funksjon som koordinerende enhet, og du vil kunne få koordineringsansvar i sammensatte saker.
50 % av den ene stillingen har i hensikt å bedre tilbudet til døve, døvblinde og sterkt hørselshemmede, og omfatter:
Saksbehandling for døve og døvblinde på tvers av bydel.
Samarbeid med andre enheter som arbeider med tegnspråklige.
Bidra til kompetanseheving på området i helse- og velferdskontorene.

Kvalifikasjoner:
Minimum tre års høyskoleutdanning innen helse/sosialfag, eventuelt andre fagområder kombinert med relevant arbeidserfaring.
Erfaring/kompetanse som gir evne til å kunne klarlegge ressurser, vansker og bistandsbehov.
God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
Gode IT-ferdigheter.
For den ene stillingen stilles det også krav om kompetanse i bruk av tegnspråk, gjerne også taktil kommunikasjon.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
Evne til å skape gode relasjoner til brukere, kolleger og samarbeidspartnere.
God evne til å lære raskt, ta initiativ og jobbe selvstendig.

Fordel med:
Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.
Kjennskap til kommunens tjenesteapparat/samarbeidspartnere.
Kjennskap til lovverk som regulerer kommunale tjenester

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø
Et tverrfaglig miljø internt i enheten og tett samarbeid med andre offentlige etater.
En arbeidsplass hvor tjenestene er i stadig utvikling.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ingvill Husø Johansen Fagleder, phone: +47 40019649

Contact person:

Eva Margrethe Bye Fagleder, phone: +47 95263280

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com