SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Saksbehandler

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3289021151

Closing date: 06-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Saksbehandler - Helse- og velferdskontor Heimdal og Lerkendal

Ved Helse- og velferdskontor Heimdal og Lerkendal er det ledig en fast 100 % stilling som saksbehandler.

Helse- og velferdskontoret (HVK) er veien inn til kommunens helse og velferdstjenester for voksne. Vi tar i mot henvendelser og søknader fra publikum, informerer, kartlegger ressurser og bistandsbehov, tar beslutninger og fatter enkeltvedtak på vegne av kommunen om hvilke tjenester som skal innvilges. HVK har også ansvar for at tjenester til mennesker med behov for langvarige sammensatte tjenester er koordinert, og vi bruker mye tid på samhandling med andre aktører i hjelpeapparatet. Vi har ett bredt og komplekst virkeområde med sterkt fokus på tverrfaglig teamarbeid i saksbehandlingen, det forventes at man tilegner seg kunnskap og bidrar på hele kontorets virkeområde.

HVK er en del av Offentlig servicekontor Lerkendal som også består av Barne- og familietjenesten og NAV.

Arbeidsoppgaver:

Som saksbehandler ved HVK Heimdal og Lerkendal får du ansvar for kartlegging av tjenestebehov, vurdering og vedtaksfatting. HVK har også funksjon som koordinerende enhet, og du vil kunne få koordineringsansvar i sammensatte saker.

Kvalifikasjoner:
Bachelorgrad innen helsefag (sykepleier, vernepleier, ergoterapeut eller fysioterapeut).
Videreutdanning innenfor helsefag.
Lang erfaring fra arbeid innen fagfeltet kan kompensere for manglende videreutdanning.
Bred og variert yrkeserfaring innen offentlig hjelpeapparat.
Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.
Erfaring fra og gode evner til tverrfaglig tilnærming og koordinering i sammensatte saker innenfor kommunale helse og velferdstjenester i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
God samhandlingskompetanse.
Kjennskap til kommunens tjenesteapparat og samarbeidspartnere.
Erfaring og kompetanse i å kartlegge ressurser, vansker og bistandsbehov.
Gode kunnskaper om aktuelle lover med forskrifter.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Gode IT-ferdigheter.
På grunn av personalgruppens sammensetning oppfordrer vi menn til å søke.
Ved ellers like kvalifikasjoner vil sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut bli foretrukket.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
Evne til å skape gode relasjoner til brukere, kolleger og samarbeidspartnere.
God evne til å lære raskt, ta initiativ og jobbe selvstendig.
God evne til å jobbe systematisk og målrettet, og håndtere stor arbeidsmengde.
Fleksibilitet og løsningsfokus i møte med brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
Evne til nytenkning og kreativitet.
Det er en fordel med kjennskap til Gerica og BOEI som fagverktøy.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø.
Et tverrfaglig miljø internt i enheten og tett samarbeid med andre offentlige etater.
En arbeidsplass hvor tjenestene er i stadig utvikling.
Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter.
Fleksibel arbeidstidsordning
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Eva Margrethe Bye Fagleder, phone: +47 95263280

Contact person:

Frank Meland Enhetsleder, phone: +47 98202444

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com