SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Rektor

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 12-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Rektor Rye skole

Rye skole er en barneskole som ligger landlig til på Byneset. Skolen ble bygd i 1980, er godt vedlikeholdt og har lyse og funksjonelle undervisningsareal. Skolen har gode uteskolemuligheter i umiddelbar nærhet.

Ved skolestart 2016 vil skolen ha ca. 120 elever. Ca. 50 går i SFO. Skolen har ca. 20 ansatte, derav 10 pedagoger. Lærerne er organisert i to team. Rye skole har et arbeidsfellesskap preget av læring og utvikling, samarbeid og trivsel

Skolen har p.t. 100 % merkantil ressurs og en administrasjonsressurs på 100 %
Skolens visjon er: aktiv læring i trygt miljø
Skolen har stort fokus på pedagogisk utviklingsarbeid. Utviklingsområdene er knyttet til realfag og vurdering for læring.

Skolen deltar aktivt i utviklingsområder knyttet til Trondheim kommunes satsing på realfag
For skoleårene 2015/16 og 2016/17 er skolen med på kompetansehevning i vurdering for læring, et nettbasert opplegg fra Høgskolen i Lillehammer.

Arbeidsoppgaver:

Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
Forvaltning og kvalitetsutvikling
Økonomistyring og resultatkontroll
Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst

Kvalifikasjoner:
Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt. Utdanning i skoleledelse vektlegges.
Ledererfaring vil bli vektlagt.
Ledere i Trondheim kommune er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige lederavtaler med rådmannen.

Utdanningsretninger:
Pedagogikk
Ledelsesfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Trondheim kommune vektlegger verdiene åpen, kompetent og modig

Vi tilbyr:
Introduksjonsprogram for nytilsatte
Mentorordning
Lederutviklingsprogram
Bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
Stor selvstendig myndighet
Innflytelse i strategiske diskusjoner
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Rådmannen kan vurdere personlig lønnsavtale.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gunnar Wibe (Rådgiver), phone: +47 92439895

Contact person:

Gunn A. Røstad (Kommunaldirektør), phone: +47 48182881

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com