SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Rådgiver

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 30-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Rådgiver Fagenhet for oppvekst og utdanning

I Trondheim kommune er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver på oppvekstområdet, med hovedvekt på skole. Arbeidssted vil være på Fagenhet for oppvekst og utdanning

Her får du stor mulighet til å påvirke hvordan kommunen skal nå sine mål:

1. Barn og unge utvikler tilfredsstillende grunnleggende ferdigheter
2. Barn og unge har gode læringsmiljøer
3. Flere barn og unge får hjelp og støtte i de ordinære tilbudene
4. Samarbeidet med foresatte styrkes, herunder samhandling for å sikre koordinert innsats i et familieperspektiv

Som rådgiver får du få ansvaret for videre oppfølging og utvikling av etterutdanningstilbudene til ansatte innenfor hovedområdene vurdering for læring og lese- og skriveopplæring, samt fagutvikling innenfor andre områder.
Å være pådriver for lokalt læreplanarbeid er en sentral oppgave i utøvelse av skoleeierrollen.

Stillingen stiller store krav til å se oppgaver på området i sammenheng, og det vil være en fordel om du har kunnskap om Trondheim kommune som organisasjon. Tidligere erfaringer med ledelse av nettverk og prosjekt vektlegges.

Arbeidsoppgaver:
Være fagansvarlig for utviklingen av lese- og skriveopplæringen og Vurdering for læring i Trondheim kommune
Være pådriver for å se ditt fagområde sammen med andre utviklingsoppgaver på oppvekstområdet
Gjennomføre kurs og aktiviteter
Ansvar for å initiere og lede utviklingsprosjekter
Utstrakt samarbeid med relevante aktører som for eksempel Utdanningsdirektorat, nasjonale sentre og universitet – og høyskolesektoren.
Delta i utvikling av universitetsskolesamarbeidet.
Andre oppgaver etter avtale

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning på master eller hovedfagsnivå
Erfaring fra arbeid som lærer i grunnskolen
Erfaring fra samarbeid med nasjonale, regionale og lokale samarbeidspartnere
Kunnskap om skoleledelse
Erfaring som prosjektleder og leder av pedagogisk utviklingsarbeid

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Du må ha gode samarbeidsevner og evnen til å skape gode relasjoner
Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne
Du tar gjerne initiativ og liker å arbeide selvstendig
Du er nysgjerrig, kreativ og løsningsorientert – og trives i et hektisk arbeidsmiljø

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling og spennende arbeidsoppgaver
Et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse
En unik mulighet til å påvirke hvordan elevene i kommunen skal få best mulig opplæring
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ros-Mari Berre (Enhetsleder), phone: +47 95089189

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com