SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykolog/psykologspesialist

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3447736684

Closing date: 09-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Psykolog/psykologspesialist - Enhet for psykisk helse og rus

Trondheim kommune søker etter psykologer til to nyopprettede faste 100 % stillinger rettet mot eldres psykiske helse.

Stillingene vil være organisatorisk tilknyttet Enhet for psykisk helse og rus (EPHOR). Enheten gir årlig tjenester til ca 2200 brukere og har ca 80 årsverk, og har de siste to årene ansatt tre psykologer. Enheten har et arbeidsmiljø som er preget av høy kompetanse, tverrfaglighet og fagutvikling.

Stillingene skal bidra til å utvikle kommunale psykologtjenester til eldre som har lette til moderate psykiske plager/lidelser. Da stillingene er nye vil det være store muligheter for å bidra til å utvikle tjenestene. Psykologene vil ha utstrakt samarbeid med andre kommunale enheter, fastlegene og spesialisthelsetjenesten.

Psykologene vil være organisert sammen med tre andre kommunepsykologer i faglig stab under enhetsleder.

Arbeidsoppgaver:

I tråd med nasjonale anbefalinger skal psykologene arbeide på både individ- og systemnivå. Arbeidet bør innrettes med hensyn på å ivareta 25 prosent klinisk arbeid og 75 prosent systemrettet arbeid. Det innebærer veiledning og opplæring av helsepersonell, utvikling av arbeidsmetoder som er hensiktsmessig i helse- og velferdstjenester til eldre, og direkte pasientarbeid
I samarbeid med andre kommunale enheter skal psykologen identifisere risikofaktorer og iverksette befolkningsrettede og individuelle tiltak
Undervisning om psykisk helse til pasienter, pårørende og fagpersoner
Stillingen vil ha særlig betydning i arbeid med å styrke fagutvikling innen psykisk helsetilbud for eldre personer med lette til moderate psykiske plager/lidelser

Kvalifikasjoner:
Autorisert psykolog/psykologspesialist
Fortrinnsvis spesialisering i eldrepsykologi, samfunnspsykologi eller voksenpsykologi
Relevant erfaring med målgruppen
Bred klinisk erfaring
God muntlig og skriftlig formidlingsevne
God system- og samfunnsforståelse
Erfaring og kompetanse på tidlig innsats og forebygging
Veiledningserfaring
Undervisningserfaring
Erfaring med arbeid i tverrfaglig team
Utdanningsretning
Psykologi

Utdanningstittel:
Psykolog/psykologspesialist

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Må kunne samarbeide med andre profesjoner om tjenesteutøvelse
Fleksibilitet
Systematisk
Gjennomføringsevne
Personlig egnethet vektlegges

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger
Mulighet for å bidra til å utvikle psykologrollen i kommunalt, psykisk helse- og
rusarbeid
Faglig utvikling gjennom erfaring og deltakelse i nasjonale og kommunale
nettverk for kommunepsykologer
Det legges til rette for veiledning og spesialisering
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Stig Antonsen Enhetsleder, phone: +47 95263626

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com