SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fysioterapeut

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 29-03-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Øya helsehus, Fysioterapeut

Øya Helsehus søker etter fysioterapeut til fast 100 % stilling. Øya Helsehus har inntil 116 korttidsplasser. Tverrfaglige team skal gi tilbud til pasienter som kommer fra hjemmet og fra St.Olavs Hospital. Tjenestetilbudet omfatter utredning, behandling, opptrening, tilrettelegging og omsorg med fokus på hjemreise.

Arbeidsoppgaver:

Kartlegging og vurdering av funksjonsnivå
Oppfølging med behandling og funksjonell trening
Delta og bidra i tverrfaglig samarbeid og møter
Utvikle tjenestetilbudet og pasientforløpet til aktuelle pasientgrupper

Utdanningstittel:
Fysioterapeut

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Har interesse og erfaring fra arbeid med eldre
Har interesse og erfaring fra tverrfaglig samarbeid og pasientforløp
Har interesse for og/eller erfaring fra fagutvikling
Har kompetanse eller erfaring fra andre fagfelt innen helse
Har engasjement og interesse for å bidra med utvikling av helsehusene
Trives med studenter og veiledningsansvar
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr:
Muligheter for faglig og personlig utvikling
Deltakelse i utvikling av arbeidsformer i og utenfor helsehus
Innflytelse og påvirkningsmulighet av driften ved helsehuset
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Astrid Engen (Fagleder), phone: +47 919 18 456

Contact person:

Bjørg Waatland (Fagleder drift), phone: +47 905 99 657

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com