SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeuter

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3356768300

Closing date: 24-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Miljøterapeuter - Enhet for psykisk helse og rus

Ved Enhet for psykisk helse og rus er det ledig tre faste 100 % stillinger som miljøterapeut. I tillegg har vi for perioden 01.04.2017 - 01.07.2018 ledig et vikariat i 100 % stilling som miljøterapeut.

Enhet for psykisk helse og rus er en av tre enheter som har kjernevirksomhet innrettet mot personer med psykisk helse- og rusproblematikk. Det er viktig at dette framstår som et godt og sammenhengende tilbud for befolkningen i Trondheim kommune.

Tjenesten tar innretning etter "Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne" (IS-nummer: IS-2076), og stillingene inngår som ledd i å oppnå intensjonene i denne veilederen.

Arbeidsoppgaver:

Arbeid i tverrfaglig team, og i utstrakt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, NAV og frivillige organisasjoner.
Veiledning og undervisning av brukere, pårørende og andre.
Stillingen innebærer stor grad av autonomi og fleksibilitet innenfor faglige rammer.
Medvirkning til faglig utvikling, endringsarbeid på individnivå.
En stor del av arbeidet skjer i samhandling med bruker og etter recoverymodell.

Kvalifikasjoner:
Du har minimum 3-årig høyskoleutdanning innenfor helse og sosial, helst med videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller rus og avhengighet.
Erfaring fra psykiatri eller rusarbeid, og med målgruppen i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Du er tilpasningsdyktig, løsningsorientert og håndterer stressende situasjoner.
Du har gode ferdigheter innen kontaktetablering og relasjonsbygging.
Du har evnen til å arbeide selvstendig, og gir gode tjenester i samarbeid med det øvrige tjenesteapparatet, i kommune, spesialisthelsetjenesten eller sammen med det frivillige hjelpeapparatet.
Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Vi tilbyr:
Faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø.
Veiledning i team.
Kompetansehevende tiltak.
Arbeidstidsordningen er fleksitid, i hovedsak dagtid.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Christian Clayborough Avdelingsleder, phone: +47 91760174

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com