SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeut

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3305014043

Closing date: 27-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Miljøterapeut - Blussuvoll skole

Ved Blussuvoll skole er det for perioden 01.02.2017 - 15.06.2017 ledig et vikariat i 100 % stilling for miljøterapeut.

Blussuvoll er en ren ungdomsskole med ca. 500 elever. Det er fem eller seks klasser på hvert trinn, med ca. 30 elever i hver klasse. Klassen har to kontaktlærere som dekker de fleste fag. I tillegg kommer lærere i andre fag. Lærerne er i hovedsak knyttet til sitt faste trinn. I tillegg har vi støtteteam (spes.ped.koordinator, rådgiver, sosiallærer, assistent og en miljøarbeider) som jobber med elever med særskilte behov.

Arbeidsoppgaver:

Vi har behov for en voksen som kan bistå lærere og støtteteam med elever som har behov for alternativ undervisning.
Arbeidet vil være knyttet opp mot enkeltelever eller grupper, og det vil foregå så nært klassen som mulig. Dette krever tett og godt samarbeid, og uttrykket "å bygge laget rundt eleven" gir et bilde på hvordan vi tenker.
Arbeidet krever fleksibilitet og evne til å oppnå gode relasjoner med alle elever.

Kvalifikasjoner:
Det søker en person med relevant 3-årig høgskoleutdanning som f.eks. vernepleier, sosialpedagog, barnevernspedagog, spesialpedagog, ergoterapeut eller sosionom. Annen relevant utdanning og erfaring vil også bli vurdert.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Miljøterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil vektlegges sterkt.
Erfaring fra ungdomsskole og spesialundervisning er en fordel.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Lars Henrik Rygh Rektor, phone: (+47) 90602382

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com