SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Number of positions: 2

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3366480742

Closing date: 24-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Lærere - Singsaker skole

Ved Singsaker skole er det, i forbindelse med svangerskapspermisjoner, ledig to vikariater i 100 % stilling. Tiltredelse vil skje rundt 01.05.17. Vikariat som kontaktlærer går frem til 18. februar 2018. Vikariat som spes.pedlærer går frem til 1. mars 2018.

Singsaker skole er en 1-7 skole med en sentrumsnær beliggenhet. Skolen har om lag 400 elever. Vi har et høyt fokus rettet mot vurdering for læring, lesestrategier, IKT-arbeid og bruk av varierte læringsarenaer.

Arbeidsoppgaver:

Kontaktlærer på småskoletrinnet
Spes.pedlærer, med oppfølging av enkeltelever

Kvalifikasjoner:
Skolen søker etter personer med formelt godkjent lærerutdannelse.
I stilling som kontaktlærer har skolen behov for kompetanse i fagene norsk, matematikk og engelsk.
I stilling som spes.pedlærer, søker skolen personer med kompetanse innen spes.ped, samt praktisk erfaring i arbeid med elever med store og vedvarende behov.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Lærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Sten Frode Solvang Rektor, phone: (+47) 99568648

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com