SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Number of positions: 6

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3431403145

Closing date: 02-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Lærere - Enhet for voksenopplæring

Ved Enhet for voksenopplæring er det ledig fire faste 100 % stillinger for lærere fra 01.08.2017. Vi har også to ledige to årsvikariater i 100 % stilling fra 01.08.2017 - 31.07.2018.

Enhet for voksenopplæring er en kommunal enhet som tilbyr undervisning i norsk og samfunnsfag for flyktninger og innvandrere på både dagtid og kveld. Vi har også grunnskoleopplæring for voksne og for minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 20 år. En stor del av ungdommene er enslige mindreårige flyktninger. I tillegg har vi spesialundervisning og utredning for voksne med lese- og skrivevansker og/eller matematikkvansker, samt spesialundervisning for voksne med ulike funksjonshemninger.

Kveldsundervisning rullerer mellom lærerne på norskkurs, så kveldsundervisning må påregnes i perioder.

Per i dag er vi spredt på sju forskjellig lokaliteter, men fra januar 2018 vil de fleste avdelingene flytte inn i nye, flotte lokaler på Sluppen.

Arbeidsoppgaver:

Norskopplæring for voksne flyktninger og innvandrere. Undervisningen følger læreplan i norsk med samfunnskunnskap for voksne. En del av norskopplæringen er yrkesrettet i kombinasjon med praksis.
Norsk- og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige ungdommer i alderen 16-20 år, og grunnskoleopplæring for voksne. I grunnskoleopplæring undervises det i fem fag: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.
Skolen skal delta i forsøk med nye læreplaner for voksne i grunnskoleopplæringa.
Alfabetisering.

Kvalifikasjoner:
Godkjent lærerutdanning
Utdanning i ett eller flere av fagene norsk, norsk som andrespråk, engelsk, matematikk eller naturfag
Gode IT-ferdigheter
Skolens helhetlige behov vil bli vektlagt ved tilsetting

For noen stillinger er aktuell tilleggskompetanse:
Grunnleggende lese- og skriveopplæring
Yrkesfaglig kompetanse innen bl.a. bygg, butikk, restaurant/kjøkken, frisør

Relevant er også:
Fordypning i lingvistikk eller andre språkfag enn norsk og engelsk
Kompetanse knyttet til migrasjon og flerkulturelt arbeid

Erfaring fra følgende felter vil bli vektlagt:
Voksenopplæring
Undervisning av minoritetsspråklige
Yrkesrettet norskopplæring
Alfabetisering/grunnleggende lese- og skriveopplæring

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Lærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du er en tydelig klasseleder med evne til å skape gode relasjoner.
Du er ansvarsbevisst, engasjert og samarbeider godt med andre.
Du er faglig bevisst, kan reflektere over egen praksis og dele dine erfaringer med andre.
Du er fleksibel og håndterer en omskiftende arbeidshverdag med mange endringer

Vi tilbyr:
En spennende arbeidsplass, med et godt faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
Meningsfulle arbeidsoppgaver.
Lønn etter sentrale og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Mette Nilsen Rektor, phone: (+47) 91672423

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com