SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3422390796

Closing date: 19-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Lærere - Dagskolen

Dagskolen har fra 01.08.2017 ledig to lærerstilling med stillingsandeler som i utgangspunktet er 100 %.

Dagskolen har som oppgave å bistå skoler i Trondheim innen området utfordrende atferd og læringsmiljø. Dagskolen består av en utadrettet del (Skoleteamet), og en undervisningsdel.

Undervisningsdelen består av et heltidstilbudet og flere deltidstilbud. Alle arenaene er lokalisert i området Lilleby/Lade. De ledige stillingene er knyttet til undervisning.

Heltid

Gir et heltids undervisningstilbud for inntil 15 jenter/gutter på 9. og 10. trinn. Skolen
kjennetegnes ved et svært støttende læringsmiljø. Fokus på personlig, sosial og faglig utvikling. Alle elever har sakkyndige utredninger og IOP.

Deltid

I tillegg til bistand fra Skoleteamet støtter Dagskolen opp under Trondheimsskolene gjennom å tilby deltids-/korttids tiltak, hvor kjerneaktiviteten har som mål å bidra til å endre/utvikle positive elevroller, styrke relasjonell kompetanse og bedre samspill.

Kvalifikasjoner:

Godkjent lærerutdanning
Undervisningserfaring fra grunnskolen
Høy kompetanse innen fagene engelsk og naturfag
En viktig del av Dagskolens profil er å skape relevans og anskueliggjøring i undervisningen. En sentral del i den sammenheng er at vi tar i bruk nærmiljø, bedrifter/organisasjoner og natur/utfartsterreng. Det er en forutsetning at søkere deler en slik tenkning og liker en slik arbeidsform.
En stor del av aktiviteten ved våre deltidstiltak er knyttet til ulike frilufts- og praktiske aktiviteter. Det er derfor en forutsetning at søker har interesse av og liker en slik arbeidsform
Er innstilt på å undervise ved alle våre tiltak/arenaer

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Lærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Kompetanse innen musikk, kunst og håndverk og mat & helse
Kompetanse innen spes.ped/sos.ped
IKT kompetanse
Erfaringer/kjennskap til ulike metoder innen sosial ferdighetsutvikling (ART mm)
Erfaring med tema- og prosjektbasert undervisning
Samarbeidsevner/vilje
Fleksibilitet
Evnen til å tåle/stå i motstand

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Morten Værness Rektor, phone: +47 95195818

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com