SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 60%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3244171766

Closing date: 18-11-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Lærer - Skolen St. Olavs hospital

Skolen St. Olavs Hospital har fra 1. januar 2017 ledig en fast 60 % stiling som allmennlærer/grunnskolelærer.

Vår visjon:
«Skolen St. Olavs Hospital, stedet for læring gjennom mestring og gode opplevelser»

Om enheten:
Skolen St. Olavs Hospital sitt ansvar omfatter
• spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder
• grunnskoleopplæring for barn i opplæringspliktig alder
• videregående opplæring
• opplæring spesielt organisert for voksne
• rådgivning

Sør-Trøndelag fylkeskommune har det formelle ansvaret og det økonomiske ansvaret for driften. Skolen administreres av Trondheim kommune.

Arbeidsoppgaver:

Skolen skal være et sted hvor barn og unge lærer gjennom mestring og gode opplevelser i en ellers vanskelig periode i livet, og hvor det er viktig å ta vare på det friske.
Sykehusskolen er en integrert del av sykehuset og inngår i et tett tverrfaglig samarbeid med ulike faggrupper på St. Olavs Hospital. Evne til å bygge og stå i tette, langvarige relasjoner og skape en god dialog med elever, foreldre og sykehusets personale er avgjørende.

Kvalifikasjoner:
Godkjent lærerutdanning og praksis fra skoleverket
Fremragende relasjonelle ferdigheter

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Lærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Ved vurdering av søkere vil det legges vekt på personlig egnethet, gode kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen:

Tilpasset opplæring
Spesialpedagogisk arbeid
Teamarbeid
Opplæring innenfor grunnleggende ferdigheter (lese, skrive og regne)
Evne til å sette seg inn i elevenes helsevansker

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jan Tingstad Rektor, phone: +47 90581023

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com