SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3477844745

Closing date: 07-07-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Lærer - Lilleby skole

Ved Lilleby skole er det fra 01.08.2017 ledig en fast 100 % stilling som lærer.

Lilleby skole er en liten sentrumsskole i Lademoen bydel med fra høsten 178 elever. Skolekretsen har stor grad av boligutbygging og elevtallsprognosene er stigende. Skolen representerer et fargerikt fellesskap, her møtes en rekke språk og kulturer.

Enhetens satsingsområder:
-Øke læringsutbyttet gjennom en styrket språk- og begrepsopplæring i alle fag, på alle trinn. Innføring av sjangerpedagogikk.
-Øke fokuset på digitale læringsmidler
Sikre alle elevene et godt og inkluderende læringsmiljø

Arbeidsoppgaver:

Vi søker lærer med lærerutdanning 1. - 7. trinn, med fordyping i kjernefagene norsk, matematikk og engelsk. Erfaring fra begynneropplæring er ønskelig.

Kvalifikasjoner:
Lærerutdanning 1-7
Kjernefagene norsk, engelsk og matematikk
Erfaring med begynneropplæring.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Lærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
Vi søker etter en tydelig klasseleder med gode samarbeidsferdigheter og evne til relasjonsbygging med elever, foresatte og kolleger.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Sissel Thoresen Busch Rektor, phone: +47 97731699

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com