SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Vikariat

Percentage: 60-100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3481100301

Closing date: 07-07-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Lærer - Huseby skole

Ved Huseby skole er det for perioden 01.08.2017- 28.02.2018 ledig et vikariat for lærer i minimum 60 % stilling. Denne stillingen vil kunne utvides ved at søkeren innehar undervisningskompetanse innenfor fagene tysk eller fransk. I tillegg vil også stillingen kunne økes ved andre behov som skolen kan få.

Huseby skole er ungdomsskole med ca. 300 elever. Lærerne er organisert i trinn som til sammen dekker de fleste fag- og ferdighetsområder for den elevgruppen de har ansvaret for. Lærerne har et gjensidig forpliktende samarbeid om tilpasset opplæring for disse elevene. Skolen har et kollektivt mål om å ha en praktisk, relevant og variert opplæring.

Huseby skole er mottaksskole for elever som nettopp har kommet til landet. Ca. 30 % av elevene har et annet morsmål enn norsk.

Arbeidsoppgaver:

Det er et vikariat med undervisning i fagene matematikk og naturfag.
I tillegg har skolen behov for lærere med kompetanse innenfor praktiske fag, valgfag og arbeidslivsfag.
Skolen har også behov for lærere med kompetanse i språkfagene fransk eller tysk i forbindelse med denne stillingen

Kvalifikasjoner:
Søkere må ha minst 60 stp i matematikk og minst 30 stp naturfag.

Utdanningsretning:
Allmen- / Natur- / Realfag

Utdanningstittel:
Lærer/Adjunkt/Lektor

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du har gode pedagogiske evner og evne til relasjonsbygging
Du er en trygg og tydelig klasseleder, som ser viktigheten av ett trygt klasse- og læringsmiljø.
Du er utviklingsorientert
Du er strukturert, positiv og fleksibel
Du må vise gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
Spennende og utviklingsorientert skole
Humørfylt og inkluderende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Robert Flataas Rektor, phone: +47 47672190

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com