SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3492837368

Closing date: 04-08-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Lærer - Ranheim skole

Ranheim skole har fra 01.08.17 ledig et årsvikariat som lærer på mellomtrinnet på inntil 100 % stilling.

Ranheim er en fleksibel barneskole med 600 elever. Skolen har en flott beliggenhet ved sjøen og idrettsanlegget på Ranheim. Bygget er funksjonelt utformet med moderne digitale løsninger. Arealene er varierte og fleksible og gir gode muligheter for tilpasset opplæring. Skolen vil fra høsten bli organisert i to avdelinger, 1.-3.trinn og 4.-7.trinn med egne avdelingsledere og egen avdelingsleder for SFO.

Lærerne er organisert i team på trinn, og samarbeider tett om alle oppgaver og tar felles ansvar for alle barna.
Skolens visjon er “På Ranheim skole skal alle glede seg til å gå på skolen hver dag”. Vårt hovedfokus er en inkluderende skole med rom for alle og blikk for den enkelte og vi legger vekt på å utvikle både faglig og sosial kompetanse.
Satsningsområdene våre neste skoleår vil være IKT som pedagogisk verktøy både for barn og voksne, god relasjonskompetanse både hos barn og voksne og sosial kompetanse.

Arbeidsoppgaver:

Undervisning i realfag og oppfølging av enkeltelever på mellomtrinnet.
Samarbeid på team der alle lærerne har ansvaret for alle elevene på trinnet.

Kvalifikasjoner:
Undervisningskompetanse i realfag.
Erfaring og gjerne utdanning i bruk av ikt i opplæringen
God relasjonskompetanse

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Vi tilbyr:
Ordnede arbeidsforhold i et godt arbeidsmiljø.
Lønns- og arbeidsvilkår etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Arne Gravanes Rektor, phone: +47 92 22 47 49

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com