SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Landskapsarkitekt

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3296612715

Closing date: 04-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Landskapsarkitekt - Kommunalteknikk

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 % stilling som landskapsarkitekt.

Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale parker, bynære grøntområder, kommunal avfallshåndtering og kommunale vann- og avløpsanlegg. Enheten skal også videreutvikle de kommunale vegene. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse. Enheten har ca. 70 ansatte.

Landskapsarkitektavdelingen har solid kompetanse innen landskapsarkitektur og trekkes inn i ulike prosjekter der denne kompetansen er en naturlig bidragsyter. Dette kan være prosjekter tilknyttet Miljøpakken, utbygging av formålsbygg og idrettsanlegg. Avdelingen har stor pågang og ønsker derfor å øke bemanningen.

Arbeidsoppgaver:

Prosjektering og prosjektledelse
Fagansvar landskapsarkitektur i tverrfaglige prosjekter
Forvaltnings- og saksbehandlingsoppgaver

Kvalifikasjoner:
Utdannelse som landskapsarkitekt med mastergrad eller tilsvarende
Minimum tre års yrkeserfaring som landskapsarkitekt
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:
Prosjektledererfaring
Prosjekteringserfaring
Erfaring fra rådgiverfirma eller arkitektfirma

Utdanningsretning:
Arkitekt / Design

Utdanningstittel:
Landskapsarkitekt

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Kommunen kan by på spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø.
Vi er en arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet, der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gro Heidi Norvoll Førstesekretær, phone: (+47) 97996224

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com