SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fritidsassistenter

Number of positions: 3

Contract type: Fast stilling

Percentage: 20-25%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 08-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Kulturenheten, Fritidsassistenter

Ved Kulturenheten er det ledig to faste 20 % stillinger og en fast 25 % stilling som fritidsassistent Stillingene er p.t. plassert i KUBA (Kultur for barn), og er knyttet til drift av Tirsdagsklubben på Enter kulturhus for barn og unge. I tillegg til drift av klubben skal de som ansettes jobbe på ferietilbud og andre arrangementer for barn og unge i Trondheim kommune

Kulturenheten jobber for at byens innbyggere skal ha tilgang på kultur i alle livsfaser. KUBA tilrettelegger for deltakelse i aktivitet og fritidstilbud ut fra det enkelte barnets behov slik at alle barn i Trondheim skal mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter de selv ønsker. Målgruppen er alle barn opp til 13 år, og unge opp til 18 år som har behov for individuell tilrettelegging for å delta i kultur og fritidsaktiviteter.
Tirsdagsklubben er en fritidsklubb for barn og unge med ulike behov for tilrettelegginger, og har åpen klubbkveld hver tirsdag på Enter kulturhus for barn og unge på Rosten. Her er det lagt til rette for mange ulike aktiviteter, bla. bandrom, studio, musikk/dj-ing, dans, film og spillerom, biljard, mat og måltider samt ulike formingsaktiviteter. Tirsdagsklubben er et sted hvor barn og unge kan delta i aktiviteter tilrettelagt etter egne ønsker og funksjonsnivå.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil være å planlegge og gjennomføre klubbkveldene. Arbeidstid pr tiden er hver tirsdag 16.00 – 21.00 og åpningstiden følger skoleruta. I tillegg skal assistentene delta i gjennomføringen av Kulturenhetens ferietilbud i skoleferiene samt andre faste arrangementer. Arbeid i hovedsak på kveld og helg.

Kvalifikasjoner:
kunnskap og erfaring fra arbeid med barn og unge med nedsatt funksjonsevne
kultur- og fritidskompetanse
gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
god i team, fleksibel, evne å ta selvstendige avgjørelser
kreativ og ryddig
glad i å lage mat
gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
personlig egnethet vektlegges
studenter i helse, omsorg, kultur og pedagogiske fag oppfordres til å søke

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)
Videregående skole

Personlige egenskaper:
engasjert i arbeid med og for mennesker med nedsatt funksjonsevne
gode samarbeidsegenskaper
tillitskapende
engasjement
endringsevne
evne til å planlegge og gjennomføre små og store arrangement
evne til å jobbe med utvikling av tilbudet på sikt

Vi tilbyr:
En viktig og spennende jobb i skjæringspunktet mellom kulturfaglig og sosialfaglig arbeid.
Et arbeidsmiljø med medarbeidere og daglig leder med høy faglig kompetanse
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Sissel Nestvold (Spesialkonsulent), phone: +47 41305747

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com