SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Konsulent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3323769024

Closing date: 03-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Konsulent - Miljøenheten

Konsulenten inngår i en stab som hovedsakelig har administrative oppgaver på tvers av Miljøenhetens fire avdelinger. Vi tilstreber en tydelig ansvarsdeling, men også kompetansedeling slik at kolleger kan ta over oppgaver for hverandre når det trengs. Trondheim kommune har et betydelig støtteapparat for enhetene gjennom Regnskapstjenesten, Kontortjenesten, Økonomitjenesten og Trondheim byarkiv.

Miljøenheten overvåker og analyserer miljøtilstanden i kommunen, og arbeider med holdningsskapende arbeid og forvaltning innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning, landbruk og kulturminner. Vi er ca 40 ansatte med et bredt ansvars- og kompetanseområde. Miljøenheten er organisert under kommunens byutviklingsområde.

Arbeidsoppgaver:

Administrativ saksbehandling HR
Betjene sak og arkivsystem ESA
Regnskap, fakturering og posteringer
Førstelinjetjeneste
Sentralbord
Innkjøp
Administrativ støtte for ledelsen
Oppgavene varierer over tid og flere oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:
3-årig høyskole/bachelor, eller tilsvarende kompetanse innen relevante fag
God innsikt i og erfaring med bruk av IT-verktøy
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper på norsk er en forutsetning
Erfaring med offentlig virksomhet og saksbehandling er en fordel

Utdanningsretning:
Handel / Kontor
Økonomi
Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Selvstendig og ansvarsbevisst
Evne til å bidra til utviking
Systematisk
Serviceinnstilt med gode samarbeidsevner.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Varierte arbeidsoppgaver
Uformelt arbeidsmiljø i et tverrfaglig kollegium
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Marianne Langedal Enhetsleder, phone: +47 91760091

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com