SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Advokatfullmektig

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 28-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Kommuneadvokatens kontor, Advokatfullmektig

Grunnet økt sakstilgang ønsker vi nå å knytte til oss en solid ressurs gjennom en fast 100 % stilling som advokatfullmektig ved kommuneadvokatens kontor.

Kommuneadvokaten er Trondheim kommunes prosessfullmektig under rettergang. Kontoret gir også juridisk rådgivning til hele den kommunale organisasjonen. Sakstypene spenner over et bredt felt av både offentligrettslig og privatrettslig karakter. Kontoret har i dag sju advokater, men skal øke sin kapasitet til åtte gjennom denne ansettelsen.

Arbeidsoppgaver:

Det søkes etter en advokatfullmektig med stor arbeidskapasitet, solid juridisk kunnskap og gode evner til å strukturere sin arbeidshverdag

Relevant erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
Den som ansettes i stillingen skal innenfor rammene av kommunens rettsinstruks utrede og rådgi innenfor rettslige spørsmål primært knyttet til fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og innenfor den spesielle og generelle forvaltningsretten

Stillingen gir rikelig anledning til prosedyre
Den som ansettes vil inngå som en viktig ressurs i kommuneadvokatens gruppe for skjønnsprosess

Utdanningsretninger:
Juridiske fag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Sverre Bernt Schistad (Advokat), phone: +47 91672210

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com