SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 27-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Kommunalteknikk, Prosjektleder veg

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 % stilling som prosjektleder veg Byutvikling legger grunnlaget for et godt bysamfunn. Det arbeider ca. 1300 personer innen Byutviklingsområdet. Spennende prosjekt og oppgaver ligger framfor oss, bl.a. prosjekt knyttet til den omfattende Miljøpakken for transport i Trondheim. Prosjektet har en tidsramme på 14 år og innebærer en stor satsing på utbygging av veg-, kollektiv-, sykkel- og miljøtiltak.

Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle de kommunale vegene og vann- og avløpsanleggene, samt de kommunale parkene og de bynære grøntområdene. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk. Kommunalteknikk har ca. 55 ansatte.
Kommunalteknikk Veg har ansvaret for prosjektgjennomføring av nye anlegg på kommunale veger i Miljøpakken. Dette gjelder veger, sykkelanlegg, trafikksikkerhetstiltak og anlegg for kollektivtrafikk. Vi står foran en stor oppdragsmengde i forbindelse med Superbussutbygging, i tillegg til satsning på sykkel og gange.
Kommunalteknikk trenger derfor flere dyktige og engasjerte prosjektledere innen veg- og samferdselsområdet.

Arbeidsoppgaver:

Som prosjektleder får du ansvar for å følge opp veg- og infrastrukturprosjekter fra og med reguleringsplan fram til ferdig bygd anlegg. Du kontraherer og styrer konsulent i detaljprosjektering og har dialog med berørte naboer, eksterne etater og andre enheter i kommunen. Du vil bli en del av vårt team med dyktige og erfarne prosjektledere som er rause på kompetansedeling. Som fagperson vil du delta i Miljøpakkens faggrupper og være med å påvirke løsninger og prioriteringer som har betydning for utviklingen av byen.

Kvalifikasjoner:
Utdannelse som sivilingeniør/master i teknologistudieretning, bygg og anlegg eller veg, jernbane og transport
Ingeniører med lang og relevant praksis/eller tilleggsutdanning innen fagområdet, kan også søke stillingen
Prosjektlederkompetanse
Gode formuleringsevner, skriftlig og muntlig, må beherske norsk som skriftspråk
Det er ønskelig at søker har minimum fem års relevant erfaring
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Utdanningstittel:
Sivilingeniør/ingeniør

Utdanningsretninger:
Bygg og anlegg
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Vi tilbyr:
Kommunen kan by på spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø
Vi er en arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet, der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Sissel Herstad (Avdelingsleder), phone: +47 980 45 415

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com