SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 18-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Kommunalteknikk, Prosjektleder vann og avløp

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 % stilling som prosjektleder innen vann og avløp. Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale parker, byrom, de bynære grøntområdene, videreutvikle de kommunale vegene og være kommunens kompetansemiljø innen geoteknikk.

Kommunalteknikk har videre ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale avfallsløsninger og vann- og avløpsanlegg. Vi sikrer at 200 000 mennesker har godt og nok vann og planlegger og bygger mange store og mindre vann- og avløpsanlegg Enheten har ca. 60 ansatte.

Arbeidsoppgaver:

Prosjektledelse av utbyggingsprosjekter
Deltakelse i ulike prosjektgrupper, bl.a. tverrfaglige prosjekt
Deltakelse i utarbeidelse av strategiske planer og ulike planprosesser
Deltakelse i diverse innovasjons- og forskningsprosjekter
Forvaltningsoppgaver, bl.a. teknisk plangodkjenning og kundehenvendelser

Kvalifikasjoner:
Utdannelse som sivilingeniør/master innenfor vann og avløp. Ingeniører/bachelor med relevant praksis/eller tilleggsutdanning innen fagområdet kan også søke stillingen
Minimum 3-års relevant erfaring
Prosjektlederkompetanse
Søker må ha praksis fra prosjektledelse, prosjektering og planlegging av vann- og avløpsanlegg
Gode formuleringsevner på norsk, skriftlig og muntlig.

Utdanningsretninger:
Annet
Bygg og anlegg

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet.

Vi tilbyr:
Kommunen står foran store utviklings- og utbyggingsoppgaver de kommende år og vi kan by på spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gro Heidi Norvoll (Førstesekretær), phone: (+47) 97996224

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com