SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Grunnborer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 05-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Kommunalteknikk, Grunnborer

Kommunalteknikk er kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk. Enheten har også ansvar for å forvalte og videreutvikle de kommunale parkene, byrom, de bynære grøntområdene, kommunale vann- og avløpsanlegg samt videreutvikle de kommunale vegene. Enheten har ca. 60 ansatte. Enheten søker nå etter ny grunnborer. Stillingen vil inngå i et team med en erfaren grunnborer.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven vil være å gjennomføre geotekniske feltundersøkelser. Sondering og opptak av prøver blir gjort med Geotech 504 FM borerigg. Til transport av rigg brukes ombygd lastebil. Sonderingene sendes via PC og mobilnett fra felt til kontor. Innmåling av borpunkt skjer ved hjelp av GPS. Det må påregnes en del tunge løft.

Kvalifikasjoner:
Erfaring fra geotekniske feltundersøkelser. Det stilles krav om sertifikat for lastebil, klasse BC og helst noe erfaring fra bygge- og anleggsarbeid. Det er også en fordel å ha erfaring med bruk av anleggsmaskiner. Søkeren må være vant til å bruke data, inkludert Excel.

Personlige egenskaper:
Vi søker en selvstendig person med gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tone Furuberg (Avdelingsleder geoteknikk), phone: +47 72542674

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com