SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Kommunalsjef

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 02-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Kommunalsjef barne- og familietjenesten

Som kommunalsjef for barne- og familietjenesten vil du ha ansvar for et bredt spekter av tjenester av stor betydning for kommunens innbyggere. Området omfatter samtlige av kommunens ulike resultatenheter som er; fire barne- og familietjenester fordelt på bydelene, Omsorgsenheten og Helse- og avlastningstjenester for barn og unge

I tillegg til det faglige ansvaret har du overordnet personalansvar for ca. 760 medarbeidere og et samlet budsjett på ca. 663 millioner kroner (2016).
Området preges av en rivende, faglig utvikling og tett samspill med forsknings- og utdanningsmiljøene, og nasjonale myndigheter. I tillegg tar kommunens enheter imot et stort antall studenter som gjennomfører praksisløp som del av sin utdanning. Trondheim kommune er også en stadig viktigere arena for utvikling og utprøving av teknologiske løsninger.
Det er store, ytre forventninger til innhold og omfang på de tjenester som leveres innen området barne- og familietjenesten, og resultatene er omfattet av stor medieinteresse. Som kommunalsjef vil en viktig del av jobben også være å håndtere denne dialogen og være et ansikt utad.
Som kommunalsjef rapporterer du til kommunaldirektør for oppvekst og utdanning.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å nå politiske mål for eget område
Helhetlig ansvar for fag, personal og økonomi for de tjenesteområder som sorterer under kommunalsjefen
Inngå i kommunaldirektørens ledergruppe og bidra i tjenesteutvikling på tvers av område oppvekst og utdanning, og på tvers av direktørområdene

Kvalifikasjoner:
Søkere må ha omfattende, sammensatt og relevant ledererfaring.
Deler av erfaringen bør være fra offentlig sektor.
Det forutsettes utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå
Kandidater med forskerkompetanse oppfordres til å søke.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag
Psykologi
Ledelsesfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Stillingen krever god systemforståelse og motivasjon for å jobbe i en politisk styrt organisasjon
Søkere må ha god evne til å håndtere stress og mestre komplekse oppgaver
Dette er en lederstilling der det stilles særlig store krav til relasjonelle ferdigheter.

Vi tilbyr:
En topplederstilling av stor strategisk betydning for byen og regionen
Anledning til å utvikle eget lederskap gjennom ledelsesutvikling
Lønn etter avtale og inkludering i kommunens pensjonsordning

Kontaktinfo:
Jan Gunnar Storli (Rekrutteringsrådgiver Search House)
Telefon: 924 12 800

Paal T. Wiig (Rådgiver)
Telefon: 958 28 731

Helge Garåsen (Kommunaldirektør)
Telefon: 911 12 656

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com