SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnehagelærere

Number of positions: 3

Contract type: Fast og vikarait

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 06-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Kolstad barnehage, Barnehagelærere

Ved Kolstad barnehage er det ledig - 100 % fast stilling som barnehagelærer fra 01.08.2016 - 100 % vikariat som barnehagelærer i perioden 01.08.2016 - 31.07.2017 - 100 % vikariat som barnehagelærer i perioden 01.08.2016 - 31.12.2016, med mulighet for forlengelse Kolstad barnehage er en avdelingsbarnehage med fem avdelinger, 80 barn og 24 ansatte.

Barnehagen ligger sentralt på Kolstad/Saupstad og særpreges av mangfold og flerkultur. Mer enn 50 % av våre barn og familier har minoritetsetnisk bakgrunn og vi har ett mylder av ulike språk og kulturer representert her hos oss

Vi jobber med utgangspunkt i vår visjon "Vennskap i mangfold gir bedre språk og samhold", og hovedfokus i vårt arbeid er språk og sosial kompetanse. Sammen med barnehagene i nærområdet har vi igangsatt et utviklingsarbeid, "Mer musikk - bedre språk". Målet er at vi, ved å bruke sang og musikk mer aktivt i vårt språkstimulerende arbeid, kan styrke barns språkutvikling
Saupstad/Kolstad er en mangfoldig bydel, og det skjer mye spennende i forbindelse med "Områdeløft Saupstad-Kolstad" arbeid med områdeutvikling
Det er offentlig transport i umiddelbar nærhet.

Arbeidsoppgaver:

daglige ansvaret for å lede sin avdeling i tråd med gjeldende rammer og planverk
Ivareta enkeltbarnets behov
Ivareta og utvikle sin avdeling i tråd med barnegruppens behov
Tilrettelegge for et godt læringsmiljø
Foreldresamarbeid
Lede og veilede sine kolleger på avdeling og å holde faglig fokus på arbeidet
Bidra aktivt og positivt inn i barnehagens lederteam

Kvalifikasjoner:
Godkjent barnehagelærerutdanning
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Relevant erfaring
Interesse for sang og musikk
Menn oppfordres til å søke

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å lede andre voksne og barn i gruppe
Høy arbeidskapasitet og omstillingsevne
Godt humør og gode samspillsferdigheter
Løsningsfokusert
Selvstendig og strukturert
Gode kommunikative ferdigheter
En helse som er forenelig med arbeidets art

Vi tilbyr:
En spennende og utfordrende jobb i et mangfoldig miljø
Et godt og ivaretagende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtale

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Elin Ødegård (Enhetsleder), phone: (+47) 99443809

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com