SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Juridisk rådgiver

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3251302959

Closing date: 25-11-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Juridisk rådgiver - Personaltjenesten

Ved Personaltjenesten er det ledig en fast 100 % stilling som juridisk rådgiver i Lov- og forvaltningsseksjonen.

Personaltjenesten er en intern enhet i Trondheim kommune og er inndelt i fire seksjoner:
• Opplæringsseksjonen
• IA-seksjonen
• Lov og forvaltningsseksjonen
• Rekrutterings- og kompetanseseksjonen

Personaltjenesten er et internt kompetansesenter for personalforvaltning. Enheten gir lederstøtte til Rådmannen og 210 enhetsledere i kommunen innen bl.a. arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, personopplysningsloven, opplæringslova, folketrygdloven og avtaleverket i KS området. Enheten har ca. 35 medarbeidere som holder til i lyse og trivelige kontorlokaler midt på torget i Trondheim sentrum.

Arbeidsoppgaver:

• Lov og avtaleverk i arbeidslivet
• Konflikthåndtering
• Interne omstillinger
• Oppfølging av langtidssykemeldte/attførte
• Personalplanlegging og kompetanseutvikling
• Fagopplæring
• Lønn

Arbeidsoppgaver:
Som juridisk rådgiver i Personaltjenesten vil arbeidsoppgavene være rådgivning og veiledning av enhetens saksbehandling, selvstendig saksbehandling i enkeltsaker samt gi lederstøtte til Rådmannen og kommunens 210 enhetsledere på personalområdet
Revidere og utvikle kommunens interne retningslinjer og maler på personalområdet
Holde interne kurs/opplæring
Bidra til utvikling av enheten som kompetansesenter

Kvalifikasjoner:
Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
Erfaring fra forvaltningsarbeid og arbeidsrett
Erfaring med prosessarbeid, fullført saksbehandlingsarbeid
Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
God relasjonskompetanse/gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Evne til å ta initiativ
Det er ønskelig med god kjennskap til avtaleverket i KS-området

Utdanningsretning:
Juridiske fag

Utdanningstittel:
Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
Godt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidsavtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gunn Elise Hansen Rådgiver, phone: (+47) 91672509

Contact person:

Otto Ottesen Enhetsleder, phone: (+47) 91760048

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com