SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Juridisk rådgiver

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3288979108

Closing date: 27-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Juridisk rådgiver - Eierskapsenheten

Ved Eierskapsenheten, Lovforvaltning, er det ledig to faste 100 % stillinger som juridisk rådgiver.

Trondheim kommune er byens største grunneier med ca. 60.000 daa bebygd og ubebygd areal. På deler av grunnen har kommunen blant annet 900.000 m² bygningsmasse som benyttes til kommunal tjenesteproduksjon. Trondheim kommune er også leietaker til ca. 150.000 m² næringslokaler.

Eierskapsenheten gjennomfører kjøp, salg, bortfeste, forvaltning og utvikling av kommunal grunn. Enheten ivaretar også inn- og utleie av bygg og arealer til offentlige formål, samt koordinerer kommunens boligpolitiske arbeid. Enheten bestiller tjenester på vegne av kommunen innen renovasjon, parkering, brann- og redningstjenester. Enheten yter også juridisk rådgivning knyttet til blant annet Eierskapsenhetens, Kommunalteknikks og Trondheim bydrifts virksomhet.

Enheten har ca. 45 ansatte og er organisert i fire avdelinger:
• Eiendomsutvikling
• Lovforvaltning
• Bestilleravdelingen
• Økonomi og administrasjon

Arbeidsoppgaver:

Grunnerverv
Annet kjøp/salg/feste av fast eiendom
Erstatningssaker innenfor veg og vann/avløpsområdet
Utbyggingsavtaler
Andre juridiske oppgaver knyttet til virksomheten

Kvalifikasjoner:
Master i rettsvitenskap/cand. jur.
Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
Relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat virksomhet

Utdanningsretning:
Juridiske fag

Utdanningstittel:
Jurist

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Faglig engasjement
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Selvstendig, effektiv og strukturert
Løsningsorientert

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Et erfarent, tverrfaglig arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Fleksibel arbeidstid
Kommunens pensjons- og forsikringsvilkår

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ragnhild Børmer Avdelingssjef, phone: (+47) 46850238

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com