SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 16-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Jakobsli skole, Fagleder

Ved Jakobsli skole er det fra 01.10.2016 ledig en fast, 100 % stilling som fagleder
Jakobsli skole er en nyopprettet barneskole, med skolestart for elever og ansatte høsten 2016. Skolen er nyoppusset og lokalisert i de tidligere lokalene til Ranheim skole. Planen er at det i løpet av de nærmeste årene skal oppføres nytt skoleanlegg i området Overvik/Jakobsli. I tilknytning til skolen vil det også bli bygget egen idrettshall. Skolen vil bli dimensjonert for 700 elever og vil ha ca. 80 ansatte

Fra høsten 2016 og fram til oppstart i det nye skoleanlegget vil elevgrunnlaget ved Jakobsli skole være barn bosatt i området Olderdalen, totalt ca. 170 - 200 elever.
Blir du inspirert av den unike muligheten som ligger i å være med på etableringen av en helt ny barneskole i Trondheim? Har du erfaring med å lede utviklingsarbeid? Liker du tanken på å etablere en skole der det jobbes målrettet mot å utvikle en felles kultur for læring, og der vi anerkjenner ulike veier til målet om elevers trivsel og elevers læring? I så fall er kanskje dette muligheten du har ventet på!

Vår dyktige fagleder har fått tilbud om stipend for å ta en doktorgrad. Derfor er vi allerede nå på leiting etter deg som vet du kan bidra til utviklingen av Jakobsli skole
Vi søker etter positiv, tydelig, modig, inkluderende og profesjonell fagleder med evne og vilje til å jobbe i team. Er du både strukturert, fleksibel og kreativ, så er det sider vi vektlegger i teamarbeidet. Stillingen utgjør en del av skolens ledelse og vil ha sentral rolle i forhold til å sette ideer og beslutninger ut i livet. Det er ønskelig med lederkompetanse og ledererfaring.
Skolens utviklingsområder dette året er IKT/digital kompetanse og språk/lesing. Mye tid vil bli brukt til å etablere oss som organisasjon både ift skolekultur og formelle strukturer.

Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet og skolens totale behov, også sett i forhold til skolens øvrige ledelse.
Det kan bli lagt noe undervisning til stillingen. Forholdet mellom administrasjonsressurs og undervisning blir alltid vurdert i forhold til de samlede ressurser skolen til enhver tid disponerer.
Skolens ledelse består av rektor, fagleder og daglig leder SFO.

Arbeidsoppgaver:

Delta i arbeidet med å etablere Jakobsli skoles skolekultur og pedagogiske profil
Delta i arbeidet med å etablere standarder og rutiner ift ordinær drift og pedagogisk arbeid
Bidra i planlegging av det nye skoleanlegget
Etablere samarbeidsrelasjoner med foreldregruppa og aktører i nærmiljøet

Arbeids- og ansvarsområder vil til enhver tid være til gjenstand for drøfting, og den som tilsettes må derfor være villig til å delta i de endringsprosesser som er nødvendige for å ha en hensiktsmessig ledelse av skolen

Kvalifikasjoner:
Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt
Oppdatert kompetanse ift skolens utviklingsområder er ønskelig. Den som tilsettes må kunne benytte IKT som verktøy i drift, forvaltning og pedagogisk utviklingsarbeid
Utdanning og erfaring i skoleledelse vektlegges

Utdanningsretninger:
Ledelsesfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
Forvaltning og kvalitetsutvikling
Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Torunn Hergum (Rektor), phone: (+47) 917 60 144

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com