SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Helsefagarbeider

Number of positions: 10

Contract type: Fast stilling

Percentage: 12-18%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3342458359

Closing date: 03-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Helsefagarbeidere - helgestillinger - Nidarvoll helsehus

Ved Nidarvoll helsehus er det ledig ti faste helgestillinger for helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere med stillingsandeler på 12 - 18 %.

Nidarvoll helsehus er et av kommunens fire helsehus. Helsehusene tilbyr alle typer korttidsopphold, som plasser for avlastning/vedlikeholdstrening, og rehabiliteringsplasser. Helsehusene skal også være arena for forskning og fagutvikling i samarbeid med høgskole og universitet.

Nidarvoll helsehus er et helsehus under utvikling. Driften er vanligvis fordelt på to hus, men pga. rehabilitering er det for tiden kun drift i ett av husene. I løpet av våren vil det igjen bli drift i begge husene og derav behov for flere medarbeidere. Enheten har rehabiliteringsplasser, korttidsplasser og langtidsplasser.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å bistå pasienten i det daglige og aktivt bidra i forhold til pasientens hverdagsmestring
Praktiske arbeidsoppgaver som ligger til avdelingene på helsehuset

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Helsefagarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Liker å jobbe i team og tenker tverrfaglig
Er fleksibel og fantasirik
Evner å stå på i en hektisk hverdag, trives i et hektisk arbeidsmiljø og evner å prestere i pressede situasjoner
Du har tydelige etiske og faglige holdninger
Er en positiv person, har engasjement og interesse for tjenesteområdet
Liker faglige utfordringer og legger stor vekt på dokumentasjon, har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
Er strukturert og ryddig

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Gode kollegaer med lang erfaring og høy kompetanse
Et positivt arbeidsmiljø
Et godt miljø for faglig utvikling
Spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver
Refleksjonsgruppe
Internundervisning
Åpenhet for nytenkning og utradisjonelle ideer
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anne Grosberghaugen Avdelingsleder, phone: +47 41500038, email: Click here

Contact person:

+47 95784085

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com