SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Helsepersonell

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 15-25%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3378412293

Closing date: 07-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Helgestilllinger - Tempe helse- og velferdssenter

Ved Tempe helse- og velferdssenter er det ledig to faste helgestillinger for helsefagarbeidere med stillingsandeler på 15-25 %.

Tempe helse- og velferdssenter består av et sykehjem for 26 beboere, en omsorgsbolig som tilbyr hjemmetjenester til ca 40 beboere, et botiltak for psykisk utviklingshemmede og dagsenter for hjemmeboende eldre.

Arbeidsoppgaver:

Helse- og omsorgsoppgaver på alle avdelinger

Kvalifikasjoner:
Fagbrev helsefagarbeider
Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
Gode IT-kunnskaper

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Helsefagarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Har evne til å ta ansvar og evne til å arbeide både selvstendig og i team
Har evne til å arbeide systematisk og strukturert
Har gode samarbeidsevner
Er endringsdyktig og ser løsninger
Vil være en positiv medspiller i arbeidsmiljøet
Har evne til å ta vare på egen helse

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En spennende jobb med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Dyktige og faglig engasjerte kollegaer
Veiledning og oppfølging av avdelingsleder
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

TorbjørgSandberg Enhetsleder, phone: +47 911 12 919

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com