SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Helsepersonell

Number of positions: 4

Contract type: Fast stilling

Percentage: 20-40%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3228018230

Closing date: 04-11-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Helgestillinger - Lade bo- og aktivitetstilbud

Ved Lade bo- og aktivitetstilbud har vi ledig fire faste stillinger på helg. Det er stillinger med stillingsstørrelser på mellom 20 % og 40 %. For disse stillingene vil arbeidstiden fortrinnsvis ligge på fredager, lørdager og søndager. Noen kan også innebære arbeid på natt. Det er ønskelig med interesse for ekstra vakter i forbindelse med sommerferieavvikling.

Arbeidsoppgaver:

Lade bo og aktivitetstilbud er en enhet som tilbyr heldøgns tjenester, bistand i hjemmet og aktivitetstilbud for mennesker med fysiske funksjonshemminger, psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser.
Tjenestene gies i flere hus, som er geografisk spredt på Østbyen og Lade-området.

Kvalifikasjoner:
Søker må ha formell helsefagkompetanse, eller har startet på utdanning som vernepleier, sykepleier eller ergoterapeut.
Det er ønskelig med erfaring fra å bistå mennesker med utviklingshemming og/eller personer med psykiske lidelser.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Videregående skole
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Du må kunne arbeide selvstendig, og kunne ta ansvar og initiativ
Må kunne gi det lille ekstra når situasjonen krever det
Være uredd
Trygg på hva du kan - og hva du trenger hjelp/opplæring
Tydelig i kommunikasjon med brukere, kollegaer og pårørende
Pliktoppfyllende og løsningsfokusert

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anne Børve Bokoordinator, phone: +47 97584548

Contact person:

Line Helen Jacobsen Fagleder, phone: +47 94858824

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com