SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fysioterapeut

Contract type: Engasjement

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3491995863

Closing date: 14-07-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Fysioterapeut - Enhet for ergoterapitjeneste

Enhet for ergoterapitjeneste har for perioden 01.09.2017 - 31.12.207 ledig en 100 % prosjektstilling som fysioterapeut ved Innsatsteam. Intervjuer vil bli gjennomført medio august.

Enhet for ergoterapitjeneste er en byomfattende helsetjeneste - enhet med ca. 100 medarbeidere lokalisert på ti tjenestesteder og består av følgende virksomheter:

Ergoterapitjenester barn/unge, og voksne/eldre, Hjelpemiddelteknikere, to Rehabiliteringsteam, Ressurssenteret for demens, Informasjonssenteret for seniorer, aktivitetstilbud for fysisk spreke personer med demens og lavterskel aktivitetstilbud for seniorer ved miljøverter.

Tjenestene våre spenner fra helsefremmende og forebyggende innsats rettet mot befolkning/grupper og individuell oppfølging, habilitering/rehabilitering.

Les mer om Enhet for ergoterapitjeneste

Enhetsleder, seks avdelingsledere og to merkantile konsulenter utgjør enhetens administrasjon og ledelse.

I dag har vi to team sammensatt av ergoterapeuter, fysioterapeut, sykepleiere og aktivitør som tilbyr oppsøkende rehabiliteringstjenester i og ut fra brukernes hjem i hele byen. Vi søker nå å prøve ut med tre mindre team for å effektivisere tjenestetilbudet.

Arbeidsoppgaver:

Drive oppsøkende rehabilitering til hjemmeboende voksne og eldre med prioritet på brått funksjonsfall og overgangssituasjoner etter opphold i sykehus, rehabiliteringsinstitusjon, helsehus.
Samarbeide tett med andre kommunale tjenester om brukers felles mål og plan

Kunne utføre fysiske funksjonsvurderinger og anvende relevante fagverktøy for fysioterapeuter som jobber innenfor rehabilitering
Bidra med fysioterapikompetanse i utarbeidelse av tverrfaglig rehabiliteringsplan i samarbeid med bruker, evt. pårørende, kollegaer i Innsatsteam og øvrige aktuelle tjenester
Kunne anvende helsefremmende tilnærming i rehabiliteringsprosessen
Dokumentasjon i pasientjournal, rapportering til samarbeidspartnere
Bidra med kunnskap og engasjement i utviklingsarbeid gjennom fagmøter og tverrfaglige drøftinger, ha presentasjoner for andre, undervisningsoppdrag
Studentveiledning kan være aktuelt i samarbeid med kollegaer i teamet

Kvalifikasjoner:
Fysioterapeut, gjerne videreutdanning innen relevant område for denne stillingen
Kompetanse i kommunikasjon, veiledning
Praksis fra relevant område for stillingen
God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Fysioterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Ha gode ferdigheter i å bygge relasjoner, kommunisere og få til samhandling med brukere, pårørende og teammedlemmene og andre samarbeidspartnere personell
Evne til å inspirere, involvere andre og videreutvikle tjenestetilbudet
Løsningsorientert, bidra til å skape gode tjenester innenfor vedtatte økonomiske rammer
Ryddig og tydelig i skriftlig kommunikasjon
Personlig egnethet og hensyn til sammensetning for øvrig i arbeidsmiljøet vil bli tillagt vekt ved utvelgelsen

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En tjeneste i utvikling
Tett samarbeid med et mangfold av faggrupper i Helse- og velferdstjenesten
Ansvar og utviklingsoppgaver legges til rette med utgangspunkt i befolkningens behov, din interesse og kompetanse
Samarbeid med faglig nettverk og tilrettelegging for kompetanseutvikling i forhold til ansvar og arbeidsoppgaver
Kompetanseplan, kvalitetssystem
Gode kollegaer i et utviklende, inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tove Sivertsen Enhetsleder, phone: +47 95263143

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com