SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnehagelærer, Barnehage, Ped, Dagis, Trondheim kommune, Kommunejobb,

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 13-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Furutoppen barnehage, Barnehagelærer

Ved Furutoppen barnehage er det ledig et svangerskapsvikariat i 100 % stilling som barnehagelærer fra 01.08.16. Den ledige stillingen er på en småbarnsavdeling for 9 barn i alderen 1-3 år
Furutoppen barnehage - et miljø for vekst, utvikling og mangfold!

Vi er en barnehage med seks ordinære avdelinger og en base med utedrift - avdelinger/grupper for barn i alderen 0-6 år. Det er både kvinner og menn ansatt hos oss. Barnehagen ligger i nærhet til marka, samtidig som den har en unik uteleikeplass med mye skog

Elgeseter barnehager består av:

Barnehagelæreren har et helhetlig ansvar for å lede sin avdeling/gruppe i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Barnehagelæreren er samtidig en del av barnehagens ledelse og må betrakte barnehagen som en helhet og må ha medansvar for endrings- og utviklingsarbeid av barnehagen som en pedagogisk virksomhet. Være lojal overfor bedriften, barnehagens arbeid og fattede vedtak. Ansvar for å følge opp rutiner innenfor HMS, lover og forskrifter.

Kvalifikasjoner:
Utdanning som barnehagelærer

Barnehagen forventer kompetanse på områder som:
- Småbarnspedagogikk
- Relasjonskompetanse: barn-barn, barn-personal, personal-foreldre, personal-personal
- Pedagogisk dokumentasjon/IKT
- Barnehagen jobber med MI - mangesidig intelligens og det er ønskelig med kjennskap til området
Vi ønsker i den grad det er mulig å ansette et mangfold av medarbeidere med bred faglig kompetanse og erfaringsbakgrunn

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Du kan lede, delegere og organisere arbeidet i samsvar med målene for virksomheten
Du kan bidra til faglig utvikling og være en motivator
Du har evne til å være strukturert og ha oversikt
Du er løsningsorientert, selvstendig og tar initiativ
Du er endringsvillig og fleksibel

Vi tilbyr:
Et hyggelig arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse, som er i stadig utvikling
Vårt fagmiljø er preget av et kompetent personale med respekt for mangfold og likeverd
Vi jobber for å skape trygghet og trivsel gjennom tilstedeværelse, og ved å være støttespillere for hverandre
En spennende og utfordrende stilling, med stor frihet innenfor gitte rammer
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Vi ønsker flere menn, og oppfordrer derfor menn til å søke.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ellen Kjønstad (Enhetsleder), phone: +47 94170774

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com